Helft Spanjaarden heeft te maken gehad met cyberfraude

Helft Spanjaarden heeft te maken gehad met cyberfraude
Beeld: via canva.com

Helft Spanjaarden heeft te maken gehad met cyberfraude

Volgens een recent onderzoek van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CIS) heeft 47 procent van de Spanjaarden in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een poging tot oplichting of fraude. Dit onderzoek, getiteld “Onveiligheid op het internet”, onthult enkele verontrustende cijfers over de risico’s die Spanjaarden online lopen en de preventieve maatregelen die ze wel of niet nemen.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat 84 procent van de deelnemers die een fraudepoging hebben meegemaakt, heeft aangegeven verdachte e-mails of sms-berichten te hebben ontvangen waarin om persoonlijke of financiële informatie werd gevraagd. Dit is een verontrustend hoog percentage en benadrukt de noodzaak voor meer bewustwording en educatie over online veiligheid.

Opvallend is dat slechts 55,5 procent van de slachtoffers van online fraude aangifte heeft gedaan bij de bevoegde autoriteiten. Dit lage percentage kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals een gebrek aan kennis over de juridische procedures, schaamte of het idee dat het toch geen zin heeft. Het is echter van cruciaal belang dat slachtoffers fraude blijven melden, zodat de autoriteiten effectiever kunnen optreden tegen cybercriminaliteit.

De leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar blijkt het vaakst slachtoffer te zijn van online fraude of pogingen daartoe, met 61 procent van de deelnemers in die leeftijdscategorie die dit hebben meegemaakt. Deze relatief jonge groep is mogelijk vatbaarder door een groter online gebruik en minder bewustzijn van de risico’s. Gerichte bewustwordingscampagnes voor deze leeftijdsgroep kunnen bijdragen aan een veiliger internetgebruik.

Enkele veelvoorkomende vormen van online fraude zijn phishing-mails waarin criminelen proberen persoonlijke gegevens of inloggegevens te ontfutselen, valse winkelsites die geld of betaalgegevens stelen, en oplichting via online veilingplatformen of advertentiesites. Het is belangrijk om altijd waakzaam te blijven en nooit zomaar persoonlijke informatie of geld af te staan zonder de legitimiteit van een website of aanbieder te verifiëren.

Een van de grootste zorgen die uit het onderzoek naar voren komt, is de opkomst van deepfakes en AI-gemanipuleerde content. 75 procent van de Spanjaarden maakt zich grote zorgen dat ze door AI-manipulatie niet meer kunnen onderscheiden wat echt of nep is online. Bovendien is 75 procent bezorgd over de mogelijkheid dat afbeeldingen en video’s worden gemanipuleerd om valse informatie te verspreiden.

Bijna 30 procent van de Spanjaarden heeft aangegeven het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met valse informatie of nepnieuws op internet. Dit benadrukt de noodzaak van digitale kennis en kritisch denken bij het beoordelen van online-informatie. Bovendien is er een overweldigende meerderheid (93 procent) die van mening is dat er beperkingen moeten worden gesteld aan de verspreiding van desinformatie online.

Ga naar de inhoud