menu

Europese Commissie stelt één gehandicaptenkaart en parkeerkaart voor de EU voor

Europese Commissie stelt één gehandicaptenkaart en parkeerkaart voor de EU voor
Beeld: via canva.com & EC

Europese Commissie stelt één gehandicaptenkaart en parkeerkaart voor de EU voor

Woensdag heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel ingediend dat personen met een handicap gemakkelijker toegang zal geven tot het recht op vrij verkeer, door ervoor te zorgen dat zij op voet van gelijkheid toegang krijgen tot bijzondere voorwaarden, voorkeursbehandeling en parkeerrechten wanneer bijvoorbeeld Nederlanders of Belgen een ander EU-land zoals Spanje bezoeken. Maar is dat voor Nederlandse en Belgische personen met een handicap op dit moment nodig in Spanje of worden de nationale kaarten in Spanje erkend?

Op dit moment zijn Nederlandse en Belgische gehandicaptenkaarten en parkeerkaarten geldig in Spanje. In 2007 hebben de Europese Unie en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) een overeenkomst gesloten over de erkenning van gehandicaptenparkeerkaarten. Hierdoor kunnen mensen met een handicap die in een van deze landen wonen of werken, ook in de andere landen gebruikmaken van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Wanneer de status van mensen met een handicap in het buitenland echter niet wordt erkend, komen zij niet in aanmerking voor bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandeling – zoals gratis en/of prioritaire toegang, verlaagde tarieven of persoonlijke bijstand – wanneer zij andere EU-landen bezoeken. Om dit probleem aan te pakken, stelt de Europese Commissie een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart voor.

De Europese gehandicaptenkaart zal dienen als een erkend bewijs van handicap in de hele EU en zal gelijke toegang bieden tot speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling in openbare en particuliere diensten, zoals vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra of pretparken. De kaart wordt afgegeven door de nationale bevoegde autoriteiten en vormt een aanvulling op de bestaande nationale kaarten of certificaten.

Voor veel personen met een handicap blijft particulier autovervoer de beste of enige mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen, en op die manier autonoom te blijven. De voorgestelde verbeteringen van de huidige Europese parkeerkaart zullen personen met een handicap toegang geven tot dezelfde parkeerrechten die in een ander EU-land beschikbaar zijn.

Het voorstel van de Europese Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Het voorstel bepaalt dat, zodra de richtlijn is aangenomen, de EU-landen 18 maanden de tijd hebben om de bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Nederlandse en Belgische kaarten in Spanje

De Nederlandse gehandicaptenkaart is een blauwe kaart met witte letters en symbolen. De Belgische gehandicaptenkaart is een gele kaart met blauwe letters en symbolen. Beide kaarten geven de rechthebbende het recht om te parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Omdat de kaarten in Spanje geldig zijn, hoeven mensen met een handicap die uit Nederland of België komen, geen aparte Spaanse gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. De Nederlandse of Belgische kaart moet wel in een heldere hoes worden geplaatst en goed zichtbaar achter de voorruit van de auto worden bevestigd.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op de regel dat Nederlandse en Belgische gehandicaptenkaarten in Spanje geldig zijn. In sommige steden en regio’s in Spanje zijn bijvoorbeeld strengere regels voor het gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen. In deze gevallen kan het zijn dat mensen met een Nederlandse of Belgische gehandicaptenkaart toch een aparte Spaanse kaart moeten aanvragen. Daar kan een Europese kaart dus een oplossing zijn, aangezien deze erkend moet worden in Spanje.

Bron: delen van de tekst zijn afkomstig van de website van de Europese Commissie.