menu

In Spanje krijg je alleen een WW als je minder dan 810 euro aan inkomen hebt

In Spanje krijg je alleen een WW als je minder dan 810 euro aan inkomen hebt
Beeld: via canva.com

In Spanje krijg je alleen een WW als je minder dan 810 euro aan inkomen hebt

Om werkloosheidsuitkering te ontvangen in Spanje, mag je geen inkomsten hebben die hoger zijn dan 75% van het geldende minimumloon, exclusief het gedeelte dat overeenkomt met twee extra uitbetalingen (de zogenaamde 13e en 14e maanden). Je moet daarnaast ook verantwoordelijkheden voor een gezin hebben. Dat zijn twee eisen die veel werklozen in Spanje niet kennen, maar er zijn er meer.

De verhoging van het minimumloon (Salario Mínimo Interprofesional of SMI) heeft niet alleen invloed op de koopkracht van mensen die dit minimumloon ontvangen, maar ook op degenen die in aanmerking willen komen voor een werkloosheidsuitkering (subsidio por desempleo). De laatste verhoging van het SMI naar 1.080 euro bruto/maand heeft het minimumbedrag voor een werkloosheidsuitkering verhoogd tot 810 euro (75%). Als je inkomsten boven dit bedrag liggen, kom je niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering.

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering in Spanje, moet je ook aan de volgende vereisten voldoen:

  • Je mag geen andere uitkeringen ontvangen op basis van de verplichte of aanvullende werkloosheidsverzekering.
  • Je mag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Als je na het verlopen van je laatste recht hebt gewerkt, moet je onvrijwillig zijn ontslagen in je laatste baan.
  • Je mag niet eerder de bijstand van het Programma voor Activering voor Werkgelegenheid (Programa de Activación para el Empleo of PAE) hebben ontvangen.
  • Op de datum van je aanvraag mag je niet in loondienst werken op parttime basis of niet in dienst zijn met een opgeschort contract.
  • Je mag niet eerder een aanvullende werkloosheidsuitkering ontvangen.

Als je je afvraagt of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering , is het belangrijk om eerst de vereisten te controleren. Als je aan de vereisten voldoet, dan kun je de hoogte van de uitkering berekenen.

In Spanje ontvang je de eerste 6 maanden van een werkloosheidsuitkering 70% van de inkomsten. Dit percentage is in 2023 hetzelfde gebleven als in 2022. Na 6 maanden daalt het percentage naar 60%. Dit percentage was tot nu toe 50%, maar is in 2023 verhoogd om de gevolgen van de inflatie te bestrijden. 

Voorbeeld: Als je recht hebt op een werkloosheidsuitkering van 1.000 euro, ontvang je de eerste 6 maanden 700 euro per maand. Na 6 maanden daalt dit bedrag naar 600 euro per maand. In 2022 zou je na 6 maanden 500 euro per maand hebben ontvangen.

In Spanje krijg je een werkloosheidsuitkering van minimaal 4 maanden als je tussen 360 en 539 dagen hebt gewerkt. Dit is het minimum. Er is ook een maximum: je mag maximaal 2 jaar achtereenvolgens een werkloosheidsuitkering ontvangen.