Search
menu
Search

Spanje is het Europese land met de meeste kinderarmoede

Spanje is het Europese land met de meeste kinderarmoede
Beeld: via canva.com

Spanje is het Europese land met de meeste kinderarmoede

Ondanks de economische groei en vooruitgang die het land heeft geboekt, blijft kinderarmoede een groot probleem dat niet genegeerd kan worden. Achter de façade van het land van de eeuwige zon, mooie stranden en heerlijke gastronomie, schuilt een schrijnende realiteit: het is het land met het hoogste kinderarmoedecijfer in Europa. Maar wat is de situatie van kinderen in Spanje en welke rol speelt UNICEF in het bestrijden van kinderarmoede?

Helaas is de situatie van kinderen in Spanje verre van ideaal. Volgens een rapport van UNICEF met cijfers uit 2021 heeft Spanje met bijna 28% het hoogste kinderarmoedecijfer van alle Europese landen. Dit betekent dat meer dan een kwart van de kinderen in Spanje in armoede leeft. Dit is een alarmerend cijfer, vooral als we bedenken dat Spanje een van de grootste economieën van Europa is. Spanje staat met dit percentage van de 39 onderzochte landen op de 36e plaats.

Dit hoge kinderarmoedecijfer heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke factor is de economische crisis die Spanje heeft getroffen in 2008. Deze crisis heeft geleid tot een hoge werkloosheid en een daling van de inkomens, waardoor veel gezinnen in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Daarnaast is er ook sprake van ongelijkheid in het onderwijs en de gezondheidszorg, wat ervoor zorgt dat sommige kinderen niet dezelfde kansen krijgen als anderen.

In Spanje is het percentage kinderarmoede maar liefst 70% als beide ouders buitenlander zijn. Dit is bijna drie keer zo hoog als het percentage als beide ouders Spaans zijn. Kinderen uit de Roma-gemeenschap zijn nog kwetsbaarder. In 2018 schatte de Fundación Secretariado Gitano het percentage kinderarmoede in deze gemeenschap op 89%. Dit is ook drie keer zo hoog als het algemene percentage.

Kinderen die in eenoudergezinnen wonen, met name met een alleenstaande vrouw, zijn bijzonder kwetsbaar voor armoede. Dit komt doordat deze gezinnen vaak een lager inkomen hebben en minder toegang hebben tot voorzieningen. In Spanje is het percentage kinderarmoede in eenoudergezinnen met een alleenstaande vrouw 44%, terwijl het percentage in eenoudergezinnen met een alleenstaande man 26% is. Dit is een verschil van meer dan het dubbele.

Dit hoge percentage armoede heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben minder toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen. Hierdoor lopen ze het risico op achterstand en uitsluiting. Het is belangrijk om deze armoede te bestrijden. Dit kan door het verbeteren van de toegang tot onderwijs en werk voor vrouwen en het ondersteunen van eenoudergezinnen.

UNICEF’s Rol in het bestrijden van kinderarmoede

UNICEF speelt een belangrijke rol in het bestrijden van kinderarmoede in Spanje. Zo voert de organisatie onderzoek uit om de situatie van kinderen in kaart te brengen en aan te tonen waar verbeteringen nodig zijn. Ook lobbyt UNICEF bij de overheid om beleid te veranderen en meer aandacht te besteden aan kinderrechten en armoedebestrijding.

Daarnaast werkt UNICEF samen met lokale partners om concrete projecten op te zetten die gericht zijn op het verbeteren van het leven van kinderen in Spanje. Zo worden er bijvoorbeeld programma’s opgezet om kinderen uit achterstandswijken te ondersteunen en te stimuleren om naar school te gaan. Ook wordt er samengewerkt met gemeenten om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot goede gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen.

Ga naar de inhoud