Woonachtig in Spanje? Denk aan de vermogensbelasting of modelo 720 vóór 31 maart

Oeps ... foto ontbreekt!

Woonachtig in Spanje? Denk aan de vermogensbelasting of modelo 720 vóór 31 maart

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Als fiscaal resident in Spanje is men als buitenlander verplicht om aan te geven dat men een vermogen heeft buiten Spanje. Dat doe je in Spanje via het ‘modelo 720’ ofwel belastingformulier 720. Dit formulier moet vóór 31 maart worden ingeleverd en dient in principe als informatie voor de Spaanse belastingdienst.

Weliswaar is het modelo 720 louter als informatief bedoeld, doe je dit echter niet dan kan het flink bestraft worden met minimumboetes van 10.000 euro tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa.

Geef je de aangifte te laat op (dus ná 31 maart) of foutief en niet compleet ingevuld dan kan ook dat beboet worden met 1.500 euro of meer. Het is dus als buitenlandse resident met vermogen in een ander land belangrijk dat je het modelo 720 niet vergeet.

Model 720

‘Modelo 720’ kan omschreven worden als belastingformulier 720 en in het Spaans ‘Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero’. Deze verklaring is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die frauduleuze activiteiten in Spanje vervolgt. Sinds 1 januari 2013 is het verplicht te informeren over de goederen en rechten die iemand heeft in het buitenland.

Het gaat hierbij om een informatieplicht die bestaat uit drie categorieën:

  • Bankrekening bij een bank in het buitenland
  • Inkomen, rechten, verzekeringen en waardepapieren in het buitenland
  • Goederen en onroerende zaken in het buitenland

Wie moet dit formulier invullen?

Alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen moeten het model 720 formulier invullen. De voorwaarde daarbij is wel dat het om elke categorie gaat om bedragen die boven de 50.000 euro liggen.

Indien het vermelde bedrag van 50.000 euro niet wordt overschreden per categorie, wordt je vrijgesteld van de informatieplicht over zaken en rechten in het buitenland.

Na de eerste aangifte hoef je de jaren daarop alleen nog het modelo 720 in te leveren als de balans van elke categorie is gestegen met een waarde van 20.000 euro ten opzichte van het jaar daarvoor.

Wanneer?

Het modelo 720 formulier moet tussen 1 januari en 31 maart worden ingeleverd. Het is daarbij belangrijk dat het formulier correct en volledig en op tijd wordt ingevuld want onvolledig en te laat kan beboet worden met boetes die dus erg hoog kunnen zijn.

Hoe?

Het modelo 720 kan op telematische wijze (online) via deze website (ook in het Engels) ingevuld worden maar dan moet je wel beschikken over:

  • Met: Certificado electrónico de identificación o DNI electrónico
  • Met: Cl@ve PIN
  • Met: número de referencia
  • Zonder: identificación

Je kunt er ook voor kiezen om een professional in te schakelen die wellicht in eigen taal zoals het Nederlands en Vlaams de buitenlandse ingezetene kan helpen.

Ga naar de inhoud