Werkloosheid onder 55-plussers neemt toe in Spanje

Werkloosheid onder 55-plussers neemt toe in Spanje
Beeld: 123rf

Werkloosheid onder 55-plussers neemt toe in Spanje

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De laatste maanden wordt er alleen maar positief geschreven over de werkloosheid en werkgelegenheid met steeds betere cijfers maar dat geldt niet voor iedereen. Zo werd recent nog bekend dat er voor het eerst sinds dertien jaar meer dan 20 miljoen werkenden zijn en dat het werkloosheidspercentage onder de 15% is gekomen met 3,4 miljoen werkzoekenden. Verder zijn er meer werkende vrouwen dan ooit tevoren en heeft de jeugd steeds meer werk. Maar het probleem is te vinden bij de 55-plussers.

Zo is uit de cijfers van het laatste trimester op te maken dat het aantal werklozen in de groep 25 tot en met 54 jaar met 119.500 personen (-5%) is gedaald tussen juli en oktober terwijl het aantal werklozen bij personen vanaf 55 jaar met 65.500 (+11,6%) is gestegen. De cijfers laten dus zien dat het wat betreft de werkgelegenheid de goede kant op gaat met de jongeren maar niet zo goed met de 55-plussers.

En dat is weer slecht nieuws want deze groep wordt vaak omschreven als de langdurig werklozen die dus moeilijker een baan vinden. De werkloosheid in de groep 50-55 jaar steeg tussen juli en oktober met 52.900 personen waardoor het totaal steeg naar 999.900 werkzoekenden tussen 50-55 jaar, 29,26% van het totaal aantal werklozen in Spanje. Van dat aantal is 44,3% of 443.000 vrouw en 55,7% of 556.900 man.

Er zijn experts die zeggen dat dit te maken heeft met een demografisch effect waarbij er steeds meer inwoners zijn van 50 jaar en ouder en minder inwoners onder de 50 jaar. En deze tendens zal alleen maar toenemen vanwege de babyboomgeneratie. Het verschil met de crisis van 2008 is bijvoorbeeld dat dertien jaar geleden met name de jongere generatie getroffen werd terwijl nu de senioren of oudere generatie getroffen wordt.

Er zijn echter ook experts die zeggen dat dit een effect is van pure leeftijdsdiscriminatie want het aanwerven van werknemers boven de 25 jaar is enorm gestegen omdat werknemers denken dat werknemers die ouder zijn duurder zijn. Het negatieve is weer dat met name de jongere werknemers tijdelijke contracten tekenen.

Omdat veel 55-plussers geen werk kunnen vinden kiezen veel van hen ervoor om zelfstandig te gaan werken als ZZP’er. Degene die dat niet doen kunnen er vaak vanuit gaan dat ze langdurig werkloos zullen blijven en de jaren aftellen totdat men met pensioen kan gaan.

Ga naar de inhoud