Search
menu
Search

Meteorologen voorspellen dat de huidige El Niño-episode tot april 2024 zal duren

Meteorologen voorspellen dat de huidige El Niño-episode tot april 2024 zal duren
Beeld: via canva.com

Meteorologen voorspellen dat de huidige El Niño-episode tot april 2024 zal duren

Het huidige El Niño-fenomeen zal naar verwachting nog tot april 2024 aanhouden, zo voorspelt de World Meteorological Organization van de Verenigde Naties. Dit fenomeen heeft een verstorend effect op de weerpatronen en zorgt voor een nieuwe stijging van de temperaturen, zowel op land als in de zeeën en oceanen. El Niño verstoort ook het Spaanse weer en zal tot de lente volgend jaar het weer beïnvloeden.

Sinds midden oktober 2023 vertonen de temperaturen van het zeewater en andere atmosferische en oceanische indicatoren die in het tropische deel van de Stille Oceaan worden waargenomen, waarden die overeenkomen met een El Niño-episode. Het is waarschijnlijk dat deze episode tijdens zijn hoogtepunt in de periode van november 2023 tot januari 2024 intens zal zijn. De kans dat het aanhoudt tijdens de volgende winter is 90%.

‘El Niño’ is een weerfenomeen dat zich voordoet in de Stille Oceaan en geassocieerd is met abnormaal warm zeewater in de evenaar. Het fenomeen treedt op wanneer de normale passaatwinden die westwaarts naar de Stille Oceaan blazen, zwakker worden en de warme watermassa’s die normaal gesproken bij Indonesië liggen, naar het oosten verplaatsen. Dit veroorzaakt veranderingen in de atmosferische omstandigheden en heeft wereldwijde gevolgen voor het weer.

‘El Niño’ kan leiden tot buitengewone weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen, bosbranden en veranderingen in de temperatuur en neerslagpatronen. Het fenomeen heeft ook invloed op de visserij, landbouw en de biodiversiteit in verschillende delen van de wereld. ‘El Niño’ is onderdeel van een groter klimaatsysteem dat bekendstaat als El Niño-Southern Oscillation (ENSO).

ENSO kent drie fases: de neutrale fase, een warme fase genaamd ‘El Niño’ en een koude fase genaamd ‘La Niña’. Deze fases variëren met een cyclus van twee tot zeven jaar en hebben de neiging zich te ontwikkelen in de periode van april-juni, met een piek in oktober-februari. De fases duren normaal gesproken tussen de 9 en 12 maanden, maar kunnen soms tot 2 jaar aanhouden.

In Spanje zal ‘El Niño’ leiden tot hogere temperaturen dan gebruikelijk en kan het ook de droogte in sommige gebieden verergeren. Volgens AEMET kan ‘El Niño’ ook leiden tot een meer regenachtige winter in 2023-2024. 

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?