306.000 in de steek gelaten honden en katten in Spanje (2019)

306.000 in de steek gelaten honden en katten in Spanje (2019)
Beeld: Pixabay

306.000 in de steek gelaten honden en katten in Spanje (2019)

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Elk jaar komt de Fundación Affinity met de jaarcijfers waaruit dit keer blijkt dat er vorig jaar 306.000 honden en katten in de steek werden gelaten. Dat aantal is meer dan het dubbele als de 138.407 in de steek gelaten honden en katten in 2018. Het enorme verschil tussen beide jaren komt door een andere manier van tellen waaruit blijkt dat als men alleen naar de cijfers van asiels en opvangcentra kijkt de problemen wat betreft het in de steek laten van honden en katten veel groter is dan gedacht.

Voor het onderzoek over het jaar 2019 heeft Fundación Affinity een andere telwijze gehanteerd waarbij men eerst een overzicht samengesteld van alle dierenasiels, privé opvangcentra en gemeenten die dieren opvangen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er in Spanje 1.564 opvangcentra zijn waarvan 1.294 dierenasiels en (privé) opvangcentra en 250 gemeenten die dieren opvangen.

Als er gekeken wordt naar 47 miljoen inwoners dan kan gesteld worden dat er per 10.000 inwoners circa 22 honden en 7 katten in de steek worden gelaten in Spanje. In het onderzoek staat ook dat het in de steek laten van honden 3% is van de geschatte 10 miljoen honden en katten die leven in Spanje.

Van het totaal aantal in de steek gelaten dieren (van 306.000 wat een schatting is tussen de 287.000 en 320.000 dieren) waren er 183.103 honden wat 60,6% is en 123.403 katten wat 39,4% is van het totaal. 

44% van al deze in de steek gelaten honden en katten werd geadopteerd terwijl 23,3% van de honden en 13,5% van de katten vanwege de identificatie teruggebracht kon worden naar hun baasjes. 16% van de honden en 13% van de katten woont nog steeds in een opvangcentrum of asiel.

Helaas werd bij circa 5% van deze dieren euthanasie gepleegd, meestal omdat het dier ziek was of een agressief gedrag vertoonde en het te gevaarlijk zou zijn om zo’n hond in adoptie te geven.

Wanneer in de steek gelaten

Gekeken naar wanneer de honden en katten in de steek worden gelaten in Spanje valt op dat dit gedurende het hele jaar nagenoeg hetzelfde is in het geval van honden met gemiddeld zo’n 8% terwijl dit percentage bij de katten in met name het tweede kwartaal omhoog gaat tot maximaal 11,4% en de rest van het jaar nagenoeg hetzelfde is met lagere percentages in de wintermaanden.

Waarom in de steek laten?

Een van de belangrijkste redenen voor de mens om honden en/of katten in de steek te laten zijn ongewenste geboortes of zwangerschap. Als tweede belangrijke reden staat het niet te corrigeren gedrag van een huisdier en op de derde plaats staat het einde van het jachtseizoen op de lijst. Het verlies of gebrek aan interesse in het dier (alsof het speelgoed is) is net zoals financiële problemen ook een van de redenen om een dier in de steek te laten.

Andere opgegeven redenen zijn allergieën voor huisdieren, verhuizen of andere woonsituatie, tijd- en ruimtegebrek, opname ziekenhuis of overlijden, geboorte van een kind, scheiding en het op vakantie gaan.

Omstandigheden

72% van de in de steek gelaten honden en 96% van de katten had geen microchip terwijl dit wel verplicht is in Spanje. 66,5% van de in de steek gelaten honden is gezond en 21% ziek of 12,3% gewond. In het geval van de katten is 51,4% gezond, 31,6% ziek en 17% gewond.

60% van de honden en 95% van de katten is een kruising terwijl het in 40% van de gevallen gaat om een rashond en in slechts 5% van de gevallen gaat om een raskat. 60% van de in de steek gelaten honden en 52% van de katten zijn volwassenen terwijl 40% van de honden en 48% van de katten puppies en kittens zijn.

In het geval van de in de steek gelaten honden gaat het in 78% van de gevallen om middelgrote honden gevolgd door 22% grote en kleine honden. 47% van de in Spanje levende honden is middelgroot tot groot van formaat.

Alleen dierenasiels

De Fundación Affinity heeft zich bij deze cijfers voor het onderzoek dus alleen gebaseerd op de gegevens die de opvangcentra en dierenasiels in Spanje bijhouden. Dit houdt dus in dat het aantal in de steek gelaten honden en katten vele malen groter kan zijn en waarschijnlijk ook is.

In 63% van de gevallen worden de katten en honden gevonden op straat of in de natuur waarbij de politie veel van de opgenomen dieren overhandigde bij de dierenasiels en opvangcentra. In 36% van de gevallen werd de hond of kat door de eigenaar op de correcte manier naar een dierenasiel gebracht of door iemand die de hond of kat heeft gevonden.

Bekijk hier het hele rapport van 2019 (PDF)

Ga naar de inhoud