Search
menu
Search

De effectieve pensioenleeftijd is in 2023 voor het eerst boven de 65 jaar gestegen

De effectieve pensioenleeftijd is in 2023 voor het eerst boven de 65 jaar gestegen
Beeld: via canva.com

De effectieve pensioenleeftijd is in 2023 voor het eerst boven de 65 jaar gestegen

Voor het eerst ooit is de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd in Spanje aan het eind van 2023 boven de 65 jaar uitgekomen. Dit is een belangrijke mijlpaal die de stijgende pensioenleeftijd in Spanje markeren. In dit artikel bekijken we de cijfers en ontwikkelingen rondom de pensioenleeftijd in Spanje in 2023.

De effectieve pensioenleeftijd is de gemiddelde leeftijd waarop iemand na een lange carrière met pensioen gaat. De gemiddelde effectieve pensioenleeftijd in Spanje kwam eind 2023 uit op 65,1 jaar, tegenover 64,8 jaar in 2022 en 64,7 jaar in 2021. Voor het eerst sinds 1919 is de 65 jaar grens dus doorbroken. Redenen zijn onder andere de levensverwachting, hervormingen en het economisch herstel.

De levensverwachting in Spanje stijgt, net als in de rest van Europa. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Dit betekent dat de pensioenleeftijd ook opschuift. De pensioenen moeten immers over een langere periode uitgekeerd worden. Een hogere pensioenleeftijd is daarom onvermijdelijk.

De Spaanse overheid heeft de afgelopen jaren verschillende hervormingen doorgevoerd om de pensioenleeftijd te verhogen. Zo werden de regels voor vervroegd pensioen aangescherpt en worden mensen juist gestimuleerd om langer door te werken via bonussen.

De Spaanse economie is de afgelopen jaren flink gegroeid na de financiële crisis. De werkloosheid is gedaald en de arbeidsmarkt is aangetrokken. Hierdoor kunnen en willen meer mensen langer doorwerken voordat ze met pensioen gaan.

Gemiddelde pensioenleeftijd

Vrouwen bereikten al in 2019 de pensioenleeftijd van 65 jaar. Sindsdien is dit verder gestegen naar 65,3 jaar in 2022 en 65,5 jaar in 2023. De stijging zal naar verwachting doorzetten de komende jaren, met de algemene vergrijzing en verhoging van de levensverwachting. De gemiddelde pensioenleeftijd van vrouwen loopt hiermee voor op die van mannen. Dit heeft te maken met de langere levensverwachting. Ook hebben vrouwen vaker deeltijd gewerkt of carrière-onderbreking gehad door zorgtaken. Hierdoor bouwen ze pas later volledig pensioen op en moeten ze langer doorwerken.

De gemiddelde pensioenleeftijd voor mannen lag eind 2023 op 64,7 jaar, tegenover 64,5 jaar in 2022. De 65 jaar grens is voor mannen dus nog niet bereikt, in tegenstelling tot vrouwen. Net als bij vrouwen zal de pensioenleeftijd voor mannen naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Dit is het logische gevolg van de toegenomen levensverwachting en noodzaak om de pensioenen betaalbaar te houden.

Toch gaat de stijging bij mannen langzamer dan bij vrouwen. Dit komt doordat mannen gemiddeld een lagere levensverwachting hebben dan vrouwen. Ook hebben mannen vaker een ononderbroken carrière, waardoor ze eerder voldoende pensioen opbouwen. Toch zal de pensioenleeftijd voor mannen de 65 jaar grens naar verwachting binnen afzienbare tijd ook overschrijden. Net als voor vrouwen zal dit impact hebben op de arbeidsmarkt en uitdagingen met zich meebrengen.

Jubilación demorada

Een opvallende ontwikkeling in 2023 is de stijging van het aantal mensen dat kiest om hun pensioen uit te stellen. Dit wordt ook wel jubilación demorada genoemd. In 2023 kozen 26.487 mensen ervoor om hun pensioen uit te stellen, een stijging van 50% vergeleken met 2022. Deze stijging is vooral te danken aan nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Spaanse overheid.

Ga naar de inhoud