Search
menu
Search

Nieuwe ontziltingsinstallaties in Tarragona en Girona in Catalonië

Nieuwe ontziltingsinstallaties in Noord-Tarragona en Zuid-Girona
Beeld: Agència Catalana de l'Aigua / facebook

Nieuwe ontziltingsinstallaties in Tarragona en Girona in Catalonië

De Spaanse minister voor Ecologische Transitie en de Catalaanse minister voor Klimaatactie hebben zich woensdag in Barcelona verenigd om de werkzaamheden tussen beide administraties te coördineren die de droogtenoodsituatie in Catalonië moet controleren. Uit de bijeenkomst zijn twee maatregelen voortgekomen om de huidige droogtesituatie in Catalonië aan te pakken: de bouw van twee nieuwe ontziltingsinstallaties in Tarragona en Girona en het leveren van kraanwater via schepen vanuit Sagunt in Valencia.

Er is aangekondigd dat de ontziltingsinstallaties Tordera II in Girona en Foix in Tarragona zullen worden ontwikkeld, met een totale investering van 467 miljoen euro. De Foix-installatie bevindt zich op het grondgebied van de provincie Tarragona, tussen de gemeenten Cunit en Cubelles, aan de grens met de provincie Barcelona. Naar verwachting zal deze in 2029 operationeel zijn en zal deze een verwerkingscapaciteit hebben van 20 hm³ per jaar. Het project heeft budget hebben 180 miljoen euro.

De andere ontziltingsinstallatie, Tordera II, zal worden gebouwd in de provincie Girona, in Blanes. Deze in 2028 operationeel worden met een investering van 287 miljoen euro. De Tordera II- installatie in de provincie Girona zal de capaciteit van het huidige Tordera (I) complex (geopend in 2022) verviervoudigen, tot 60 hm³ per jaar.

Transport via schepen

Na een uitgebreide evaluatie van alternatieven heeft het ministerie het vervoer van water per schip van de ontziltingsinstallatie van Sagunt, in de provincie Valencia, naar de haven van Barcelona bepaald als de “eenvoudigste en meest haalbare” oplossing.

Momenteel werkt de installatie op 10% van haar capaciteit en kan de activiteit worden opgevoerd voor deze noodmaatregel. “Als de situatie niet verbetert, zal het transport in juni beginnen en kan maximaal 40.000 m³ water per dag worden vervoerd met twee schepen,” verduidelijkte de minister.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat de kosten voor de verhoging van de waterbehandeling zullen worden gedragen door de centrale regering, terwijl de operatie met de schepen zal worden gedragen door de regionale overheid van Catalonië.

De droogte in Catalonië

Catalonië wordt momenteel getroffen door een ernstige droogte. De afgelopen maanden is er extreem weinig neerslag gevallen, wat heeft geleid tot zeer lage grondwaterstanden. De droogte heeft ernstige gevolgen voor de landbouw in de regio. Veel boeren hebben moeite om hun gewassen van voldoende water te voorzien. Ook natuurgebieden lijden onder de droogte. Rivieren en stuwmeren vallen droog, waardoor planten en dieren in de problemen komen.

Daarnaast daalt de waterdruk in sommige steden en dorpen, wat tot problemen in de drinkwatervoorziening kan leiden. Barcelona en andere grote steden dreigen zelfs met waterrantsoenering. Dit zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de economie en het toerisme.

De huidige droogte wordt toegeschreven aan klimaatverandering in combinatie met onverantwoord watergebruik. Door de opwarming van de aarde worden extreme weersomstandigheden, zoals lange periodes van droogte, waarschijnlijker.

Daarnaast is er sprake van overmatige irrigatie en verspilling van water in de landbouw en industrie. Ook steden als Barcelona gebruiken simpelweg meer water dan er via natuurlijke aanvoer beschikbaar is. Zonder ingrijpende maatregelen zal de situatie in de toekomst alleen maar verslechteren.

De droogte in andere regio’s

Niet alleen Catalonië wordt getroffen door extreme droogte. Ook andere regio’s in Spanje hebben te maken met een nijpend watertekort door het uitblijven van regenval.

Met name de landbouwsector in Andalusië lijdt onder de aanhoudende droogte. De oogsten vallen tegen en veehouders hebben moeite om hun kuddes van water te voorzien. Stuwmeren staan op historisch lage niveaus en kunnen de landbouw en industrie nauwelijks nog van water voorzien.

In de regio Madrid beginnen de reservoirs ook zorgwekkend leeg te raken. De gemeente roept inwoners op zuinig om te gaan met water. Een volledige rantsoenering is nog niet aan de orde, maar als er niet snel substantiële neerslag valt, kan de situatie escaleren.

Ga naar de inhoud