9 mei: ook Spanje staat stil bij de Dag van Europa

9 mei: ook Spanje staat stil bij de Dag van Europa
Beeld: via canva.com

9 mei: ook Spanje staat stil bij de Dag van Europa

Spanje is sinds 1 januari 1986 lid van de Europese Unie en dat heeft het land sindsdien veel goeds gebracht, al zeggen anderen natuurlijk het tegenovergestelde. In Spanje zou men vandaag, net zoals in de andere EU-landen, even stil moeten staan dat op 9 mei 1950 het idee van één Europa werd geboren, vlak na de Tweede Wereldoorlog dus.

Bijna niemand heeft ervan gehoord en zelfs politici weten het misschien niet, maar op 9 mei wordt elk jaar binnen de Europese Unie de Europadag of de Dag van Europa gevierd. Hiertoe werd besloten tijdens de eurotop in het Italiaanse Milaan in 1985, ongeveer een jaar voordat Spanje tot de EU toetrad in 1986.

Op 9 mei 1950 werd er door de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken een belangrijke mededeling gedaan. Er moest een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal komen en dat wordt gezien als de voorloper van de EU zoals we deze nu kennen. Deze internationale samenwerking was nodig om de vrede tussen verschillende landen waaronder Frankrijk en Duitsland te handhaven.

De samenwerking op vele vlakken tussen Frankrijk en Duitsland was in die tijd zeer uitzonderlijk te noemen, omdat enkele jaren daarvoor beide landen elkaar de dood wensten vanwege de Tweede Wereldoorlog. Het gebaar van deze twee aartsvijanden om de handen ineen te slaan om tot vrede te komen wordt gezien als de belangrijkste grondlegger van de Europese Unie.

Dat gebeurde allemaal lang voordat Spanje in 1986 tot de EU toetrad. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw was Spanje meer met zichzelf bezig en wilde niemand iets met de toenmalige leider Franco te maken hebben. Het zou na 1950 nog 36 jaar duren voordat Spanje zich op 1 januari 1986 bij de EU voegde en misschien zouden de Spanjaarden liever die datum vieren … of niet natuurlijk.

Ga naar de inhoud