De Spaanse regering heeft het bosbrandseizoen in 2024 vervroegd

De Spaanse regering heeft het bosbrandseizoen in 2024 vervroegd
Beeld: AI-beeld /redactie

De Spaanse regering heeft het bosbrandseizoen in 2024 vervroegd

Voor de aankomende zomer heeft de Spaanse regering besloten om de nationale campagne tegen bosbranden voor het tweede opeenvolgende jaar eerder te starten, namelijk op 1 juni. Dit is gedaan in verband met de voorspelde hete en droge omstandigheden die worden verwacht. Deze proactieve aanpak benadrukt de urgentie van de situatie en het belang om goed voorbereid te zijn op mogelijke risico’s voor zowel de inwoners als bezoekers van Spanje.

Het probleem van bosbranden in Spanje is al lang bekend. Het Iberisch schiereiland, waar Spanje en Portugal deel van uitmaken, heeft al eeuwenlang te maken met bosbranden. Deze worden vaak veroorzaakt door een combinatie van natuurlijke factoren zoals droogte en hitte en steeds vaker ook door menselijke activiteiten zoals onvoorzichtigheid of opzettelijke brandstichting.

Een andere belangrijkste reden voor de toename van bosbranden is de klimaatverandering. Stijgende temperaturen en toenemende perioden van droogte creëren ideale omstandigheden voor de verspreiding van branden. Bovendien leidt de opwarming van de aarde tot meer extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en sterke winden, die de bestrijding van bosbranden bemoeilijken.

Bosbranden hebben een enorme impact op ecosystemen in Spanje. Naast het verlies van bossen en dieren, veroorzaken ze bodemerosie, watervervuiling en verstoring van de kringloop. Het herstel kan jaren duren en de gevolgen voor biodiversiteit en landschap zijn significant.

Daarnaast hebben bosbranden ook grote economische gevolgen. Naast de kosten voor brandbestrijding en herstelwerkzaamheden, kan schade aan infrastructuur, landbouw en toerisme een zware impact hebben op lokale gemeenschappen en de economie.

Op sociaal vlak hebben bosbranden ook een grote impact. Evacuaties en het verlies van woningen kunnen traumatisch zijn voor getroffenen. Rook en slechte luchtkwaliteit brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is belangrijk om bewust te zijn van de verstrekkende gevolgen van bosbranden en maatregelen te nemen om ze te voorkomen en te bestrijden.

Balans 2023

Het Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) van het Plan Estatal de Incendios Forestales heeft de evaluatie gemaakt van het bosbrandenseizoen 2023. Vorig jaar stond in het teken van grote bosbranden, die gebieden van meer dan 500 hectare verwoesten. In totaal zijn er 19 van deze branden geregistreerd.

In totaal vonden er naar schatting meer dan 7700 bosbranden plaats, met een totaal getroffen gebied van 89.068,33 hectare volgens voorlopige gegevens van de Algemene Bosbrandstatistieken. Dit betekent dat het totale aantal branden en de omvang van het getroffen gebied aanzienlijk waren. Bovendien was het totale aantal ongevallen 22 procent lager dan het gemiddelde van het afgelopen decennium, wat een positieve ontwikkeling is in de strijd tegen bosbranden.

Volgens gegevens van het European Forest Fire Information System (EFFIS), verkregen via het Copernicus-programma, staat Spanje (89.068 ha) op de derde plaats wat betreft bosgebied dat getroffen is door branden. Griekenland (174.773 ha) en Italië (97.595 ha) staan respectievelijk op de eerste en tweede plaats. De relatieve oppervlakte in verhouding tot het totaal van het land is 0,17%, waardoor Spanje het vijfde land is met de grootste impact na Griekenland (1,32%), Portugal (0,40%), Cyprus (0,34%) en Italië (0,32%).

Ga naar de inhoud