Oplopende prijzen zetten 13 miljoen Spanjaarden financieel onder druk

Oplopende prijzen zetten 13 miljoen Spanjaarden financieel onder druk
Beeld: via canva.com

Oplopende prijzen zetten 13 miljoen Spanjaarden financieel onder druk

De inflatie heeft veel huishoudens in Spanje in een kwetsbare positie gebracht. Bijna de helft van de bevolking heeft moeite om rond te komen. Vooral eenoudergezinnen lopen het risico om in armoede terecht te komen. In 2023 waren er 2,5 miljoen werkende armen in Spanje en ook 2 op de 10 ouderen leven in armoede en/of sociale uitsluiting.

De gestegen kosten voor levensonderhoud hebben een grote impact op het dagelijkse leven van veel Spaanse gezinnen. Volgens een rapport kampt bijna 49% van de bevolking met financiële problemen om elke maand door te komen. Dit betekent dat bijna de helft van de huishoudens moeite heeft om de basisuitgaven te dekken, zoals voedsel, huisvesting en nutsvoorzieningen.

Naast de dagelijkse uitdagingen om rond te komen, maakt het rapport melding van een zorgwekkend cijfer: 37% van de huishoudens is niet in staat om onvoorziene uitgaven op te vangen. Dit wijst op een gebrek aan financiële reserves en een verhoogd risico op schuldenlast bij onverwachte kosten, zoals medische uitgaven of reparaties.

Uit het rapport blijkt dat eenoudergezinnen een bijzonder hoge kwetsbaarheid vertonen voor armoede en sociale uitsluiting. Meer dan de helft (53%) van deze gezinnen leeft in armoede of loopt het risico daartoe, een stijging vergeleken met het voorgaande jaar (49% in 2022). Een verontrustend gegeven is dat het overgrote deel (81%) van de eenoudergezinnen wordt geleid door een vrouw.

Ondanks dat werk vaak wordt gezien als een manier om uit de armoede te komen, toont het rapport aan dat in 2023 ongeveer 2,5 miljoen werkenden in armoede leefden. Dit benadrukt de impact van lage lonen en precaire arbeidsomstandigheden op de levensstandaard van een groot deel van de beroepsbevolking.

Het rapport benadrukt de cruciale rol van openbare pensioenen bij het verminderen van armoede, want deze zorgen voor een afname van 16% van het armoederisico, wat betekent dat 7,8 miljoen mensen uit de armoede worden gehouden. Ondanks de beschermende werking van pensioenen blijft een aanzienlijk deel van de oudere bevolking kwetsbaar voor armoede. In 2023 leefde 21% van de 65-plussers in armoede en/of sociale uitsluiting.

Ga naar de inhoud