De emotionele en traditionele Semana Santa processies in Spanje

Oeps ... foto ontbreekt!

De emotionele en traditionele Semana Santa processies in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

SEVILLA – Een van Spanje’s bekendste en meest gewaardeerde feesten is de Semana Santa die in 2022 plaatsvindt tussen 10 en 17 april, de week voor Pasen (zondag 18 en maandag 19 april) dus, in het Spaans Pascua genoemd. Semana Santa betekent letterlijk Heilige Week maar wordt ook wel Goede Week genoemd en bestaat uit diverse dagen waarbij er bijna in heel Spanje processies zijn met veel wierook, melancholische muziek, trommels en bellen en veel emoties waarbij huilende mensen tussen het publiek geen uitzondering zijn. Maar wat is nu eigenlijk de Semana Santa en waar bestaat deze uit.

De Heilige of Goede Week begint op zondag 10 april met Domingo de Ramos (de dag dat Jezus Jeruzalem binnen liep) gevolgd door Lunes Santo op maandag 11 april en Martes Santo op dinsdag 12 april. Daarna volgen de Miércoles Santo op 13 april, Jueves Santo op 14 april, Viernes Santo (Goede Vrijdag) op 15 april en Sábado Santo op 16 april om de week af te sluiten met de Domingo de Resurrección op zondag 17 april (eerste Paasdag).

Festiviteiten

Gedurende de hele Goede Week (Semana Santa) worden er tientallen processies gehouden in de straten van onder andere Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz,  Valladolid, Salamanca, Palencia, Zamora, Tarragona, Valencia en vele andere Spaanse steden. De Semana Santa processies vinden overal in Spanje plaats maar die van Andalusië zijn de bekendste van het land (wat niet inhoudt dat de andere Semana Santa processies minder interessant zijn natuurlijk)

Alle processies worden georganiseerd door hermandades of cofradias. Dit zijn zogenaamde katholieke broederschappen die bij een bepaalde parochie behoren, de plaats waar de processies beginnen en eindigen. De routes die door de stad worden gelopen kunnen soms uren duren en bestaan uit verschillende paso’s, oftewel passietaferelen.

Passietaferelen

Paso’s zijn grote tafelvormige constructies waarop een Mariabeeld of een scène uit het lijden van Christus worden afgebeeld. De beelden zijn levensgroot en gemaakt uit hout waarna zij worden aangekleed met goud geborduurde kostuums. Deze loeizware beeldengroepen worden gedragen door de leden van een broederschap die costaleros worden genoemd. Voor deze tientallen dragers is het een hele eer om de beelden te dragen en vaak moeten ze daar ook voor betalen.

Broederschappen

Voor de passietaferelen lopen grote groepen anonieme boetelingen die nazarenos worden genoemd. Deze boetelingen bestaan soms uit honderden personen die zelfs vanuit de hele wereld naar een stad komen. Een goed voorbeeld is de acteur Antonio Banderas die, voordat hij besloot in zijn geboortestad Málaga te gaan wonen, elk jaar terugkeerde naar zijn geboortestad Málaga om deel te nemen aan de processies (als drager).

Het zijn ook deze nazarenos die het meest bekend zijn als imago van de Semana Santa in Spanje aangezien zij met puntmutsen of capriotes lopen die doen denken aan de beruchte Ku Klux Klan uit de Verenigde Staten. Deze puntvormige maskers zijn bedoeld om de anonimiteit van de nazarenos te waarborgen en zijn vaak in wit, zwart of paars.

Processies

De stille processies volgen allemaal een eigen route door de stad en volgen in principe allemaal eenzelfde protocol. Als eerste stapt het Cruz de Guia op, een groot houten kruis dat aan de stoet voorafgaat. Daarna volgen de broeders en zusters in hun typische mantels en elk een kaars die bij schemering wordt aangestoken. De broeders lopen in twee lange rijen waarin in het midden de ceremoniemeesters en costaleros, de dragers van de passietaferelen, lopen.

De boetelingen of nazarenos lopen op blote voeten en dragen de capriotes, de bekende punthoofddeksels. Na deze boetelingen volgt een groepje kinderen die snoepgoed uitdelen waarna de zilveren processie kandelaars en wierookvaten worden gedragen. Hierna komt de paso met de begeleiders en soms, maar niet altijd, een muziekkapel gevolgd door nog meer boetelingen.

Emotioneel

De processies worden door het publiek met veel eerbied en rust gevolgd waarbij de emoties soms heel hoog oplopen. Het is dan ook niet ongebruikelijk om mensen te zien huilen langs de stoet. Het gaat er vooral bij de Madrugada processie (Goede Vrijdag of Viernes Santo) heftig aan toe wanneer de klaagliederen worden gezongen. Deze saetas zijn een a capella gezang waar de stoet voor stopt en meestal in flamenco stijl (hoe kan het ook anders) worden gezongen door iemand op een balkon.

Hoe het ook zij, ben je gelovig of niet, het is een waar spektakel om mee te maken en als je de kans hebt moet je zeker een van de vele processies gaan bekijken.

Ga naar de inhoud