Welke landen hebben meer en minder ambtenaren dan Spanje

Oeps ... foto ontbreekt!

Welke landen hebben meer en minder ambtenaren dan Spanje

Dit artikel is 6 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Spanje staat erom bekend dat er veel ambtenaren of funcionarios in het Spaans werkzaam zijn en het is een zeer gewilde baan. Maar Spanje staat niet bovenaan de lijst wat betreft ambtenaren want die lijst wordt aangevoerd door de Scandinavische landen waarbij ook opvalt dat België verhoudingsgewijs meer ambtenaren heeft maar Nederland weer minder ambtenaren.

Volgens de krant ABC is een exact aantal ambtenaren in Spanje moeilijk te geven want de diverse overheidsorganen hebben geen onderlinge verbindingen wat betreft werknemers, iets waar door de Spaanse belastingdienst aan gewerkt wordt. Bij een recent onderzoek (Encuesta de Población Activa) bleek echter dat er in Spanje 3.105.800 ambtenaren werken terwijl er in het Registro Central de Personal de las Administraciones 550.000 minder ambtenaren geregistreerd staan.

3 miljoen

Spanje heeft dus meer dan 3 miljoen ambtenaren maar volgens de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OCDE) staat Spanje onder het gemiddelde op de lijst, namelijk op plaats 19. In Spanje werkt 15,72% van de arbeidsbevolking in de zogenaamde publieke sector (sector público). Dit is dan gebaseerd op gegevens uit 2015, volgens de krant ABC het laatste jaar waarin men vergelijkingen kan maken met andere landen.

Percentages

Spanje heeft dus een percentage van 15,72% maar het OCDE gemiddelde is 18%. De lijstaanvoerders zijn de scandinavische of noordelijke landen zoals Noorwegen met een percentage van 30% Denemarlen en Zweden met 29% en Finland met 25%. Helemaal onderaan de lijst staat Japan met 6% en Zuid Korea met 8%. België staat boven het OCDE gemiddelde en Spanje terwijl Nederland onder Spanje staat.

Nederland en België

Spanje telt meer dan 3 miljoen ambtenaren maar het land is dan ook 12 keer groter dan Nederland en 16 keer groter dan België. Verhoudingsgewijs heeft België (11,3 miljoen inwoners) met 426.689 ambtenaren een hoger percentage. Nederland (17 miljoen inwoners) telt volgens de laatste cijfers 487.461 ambtenaren die werken bij het Rijk, provincies en gemeenten.

Wat is een ambtenaar

Een ambtenaar is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. Zij worden daarom ook wel aangeduid als onder meer rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren et cetera. In België kunnen ambtenaren ook werken bij de federale overheid, een gemeenschap of een gewest.

NOTA: bovenstaande aantallen ambtenaren in Nederland en België zijn afkomstig van verschillende bronnen en kunnen enigszins afwijken.

Ga naar de inhoud