Nieuwe wet tegen kindermishandeling in Spanje

Nieuwe wet tegen kindermishandeling in Spanje
Beeld: 123rf

Nieuwe wet tegen kindermishandeling in Spanje

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De Spaanse regering heeft een nieuwe wet aangenomen waarmee men minderjarigen beter wil beschermen tegen kindermishandeling en geweld. Deze nieuwe wet heet officieel ‘Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia’ maar wordt ook wel de ‘Ley Rhodes’ genoemd als referentie aan de Britse pianist James Rhodes die mishandeld en seksueel misbruikt werd toen hij jong was. 

In deze nieuwe wet ter bescherming van kinderen staan veel maatregelen die genomen worden om kinderen en jonge volwassenen tegen kindermisbruik, mishandeling en geweld te beschermen. Tegelijkertijd zijn er zwaardere straffen voor de geweldplegers, komen er aangifte- en meldingsplichten, zijn er protocollen bij kindercentra en scholen en zijn er zwaardere straffen in het geval van o.a. kinderporno of cybercriminaliteit.

Bij de presentatie van deze ‘Ley Rhodes’ op dinsdag na aanname in de Ministerraad heeft vicepremier Pablo Iglesias als eerste zijn excuses aangeboden voor de vertraging wat betreft deze nieuwe wet tegen kindermishandeling. Volgens de Podemos-partijleider en minister van Sociale Rechten (Derechos Sociales) had deze wet er veel eerder moeten komen, niet alleen tijdens regeerperiode van de huidige regering maar al lang daarvoor.

Verjaringstermijn 

Een van de belangrijke wijzigingen is de verjaringstermijn voor ernstige misdrijven tegen minderjarigen. Deze zal met deze nieuwe wet beginnen vanaf 30 jaar terwijl dit tot nu toe altijd 18 jaar was waarmee de verjaringstermijn met 12 jaar verlengd wordt terwijl de termijn afhankelijk van de ernst van het misdrijf tussen de 5 en 15 jaar zal blijven.

Meldingsplicht

Iedereen in Spanje heeft de plicht om onmiddellijk het bestaan van tekenen van geweld tegen minderjarigen bij de bevoegde autoriteiten te melden, iets dat zoals altijd anoniem kan gebeuren. Deze meldingsplicht geldt ook wat betreft inhoud op het internet die als een vorm van geweld tegen minderjarigen gezien kan worden zoals zelfmoord, zelfbeschadiging of eetstoornissen kunnen bevorderen of in het geval van seksuele misdrijven. 

De communicatieplicht geldt ook voor scholen waar een nieuwe welzijns- en beschermingscoördinator moet komen. Verder moeten instellingen ook gespecialiseerde hulpverleners krijgen.

Straffen

In de wet ‘Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia’ staan meer maatregelen zoals zwaardere straffen wat betreft de cybercriminaliteit zoals bv. in het geval van aanzetten tot zelfmoord, mensenhandel, bij moord of doodslag en in sommige gevallen uit het ouderlijk gezag zetten.

Minderjarigen krijgen gratis rechtsbijstand en hoeven hun verhaal nog maar één keer voor een onderzoeksrechter te vertellen. De minderjarige slachtoffers kunnen ook rekenen op gratis informatie, advies, uitgebreide zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Vormen van kindermishandeling

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:

Lichamelijke mishandeling
Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.

Emotionele of geestelijke mishandeling
Van emotioneel of geestelijk geweld is bijvoorbeeld sprake als een volwassen persoon een kind regelmatig uitscheldt, vernedert of het kind opzettelijk bang maakt.

Lichamelijke verwaarlozing
Hiervan is sprake als het kind niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind wat geen eten krijgt, of nergens kan slapen.

Emotionele of geestelijke verwaarlozing
Ook een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind is een vorm van kindermishandeling. Ieder kind heeft namelijk recht op liefde, warmte, geborgenheid van ouders of verzorgers. Onder emotionele of geestelijke verwaarlozing vallen ook kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers.

Seksueel misbruik
Seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Ga naar de inhoud