Search
menu
Search

Jagen op verwilderde honden, katten en fretten op Canarische Eilanden toegestaan (UPDATE)

Jagen op verwilderde honden, katten en fretten op Canarische Eilanden toegestaan (UPDATE)
Beeld: via canva.com

Jagen op verwilderde honden, katten en fretten op Canarische Eilanden toegestaan (UPDATE)

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Tot 29 september 2023 heeft de regionale overheid van de Canarische Eilanden de jacht op loslopende en verwilderde honden, katten en fretten goedgekeurd. Vanaf die datum treedt de Wet op de Bescherming van Dierenrechten en Welzijn in werking en is dat landelijk niet meer toegestaan.

UPDATE: Direct na publicatie van dit artikel werd bekend dat deze problematische maatregel door de regionale premier is geannuleerd. Er was veel weerstand tegen het besluit om te jagen op verwilderde honden en vooral katten en fretten. Het grootste probleem is de term ‘huisdier’ want de een zegt dat verwilderde dieren geen huisdier zijn, terwijl honden, katten en fretten die in het wild leven in de meeste gevallen door hun eigenaren in de steek zijn gelaten nadat ze als huisdier leefden.

Volgens de verordening die het jachtseizoen van 2023 reguleert, wordt duidelijk gesteld door het Spaanse Ministerie van Ecologische Transitie dat vanaf 29 september 2023 de jacht op honden, katten en fretten, die als huisdieren worden beschouwd, alleen is toegestaan ‘als een methode om invasieve exotische soorten te controleren en uit te roeien’.

Vanaf 29 september zal ook de controle van soorten die als zorgwekkend worden beschouwd voor de Canarische Eilanden worden toegestaan, met als doel het beschermen van de veiligheid van de wilde fauna, in overeenstemming met de uitzondering zoals vastgelegd in artikel 27.a) van de genoemde Wet 7/2023 ter bescherming van de rechten en het welzijn van dieren. 

Binnen deze uitzondering keurt de wet het doden van huisdieren goed ‘om redenen van veiligheid voor zowel mensen als dieren, of wanneer er een duidelijk gerechtvaardigd risico bestaat voor de volksgezondheid, zoals beoordeeld door de bevoegde autoriteit’.

Tot 29 september 2023 is de jacht op verwilderde honden, katten en fretten op de Canarische Eilanden toegestaan als jacht op klein wild, of totdat een soort wordt opgenomen in de lijst van erkende huisdieren, in overeenstemming met de voorschriften voor jachtseizoenen en met gebruikmaking van de vastgestelde jachtmiddelen en jachtmethoden zoals uiteengezet in deze Verordening van het Spaanse Ministerie van Ecologische Transitie.

Ga naar de inhoud