Zes op de tien gepensioneerden in Spanje ontvangt minder dan 1.080 euro

Zes op de tien gepensioneerden in Spanje ontvangt minder dan 1.080 euro
Beeld: via canva.com

Zes op de tien gepensioneerden in Spanje ontvangt minder dan 1.080 euro

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Een groot deel van de gepensioneerden in Spanje (59%) ontvangt een pensioen dat lager is dan het wettelijk minimumloon dat in 2023 is vastgesteld op 1.080 euro per maand. Slechts een klein deel van de gepensioneerden ontvangt meer dan 3.058,82 euro per maand, het maximum dat in 2023 is vastgesteld.

Ondanks de recente verhogingen van de pensioenen in Spanje, ontvangen nog steeds 5,9 miljoen gepensioneerden een pensioen dat lager is dan het wettelijk minimumloon. Dit komt voornamelijk doordat pensioenen worden berekend op basis van de hoogte van de eerdere inkomsten. Gepensioneerden met een laag inkomen hebben dus ook een laag pensioen.

Aan de andere kant ontvangen bijna 4,2 miljoen gepensioneerden tussen 1.080 euro per maand en de maximale pensioenuitkering. Slechts 93.204 gepensioneerden ontvangen een uitkering die gelijk is aan of hoger is dan de maximale uitkering van 3.058,82 euro per maand. Dit komt doordat ze naast de maximale uitkering ook het aanvullende bedrag voor loonkloof of een verlengde pensioengerechtigde leeftijd ontvangen.

Volgens de gegevens van de Sociale Zekerheid ontvangen 2,1 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen een pensioen dat lager is dan het wettelijk minimumloon. Het is belangrijk op te merken dat er in Spanje 5,2 miljoen vrouwelijke gepensioneerden zijn, wat betekent dat bijna 74% van de vrouwen in Spanje een pensioen ontvangt dat lager is dan het wettelijk minimumloon.

Van de 3,8 miljoen vrouwen die een pensioen ontvangen dat lager is dan het wettelijk minimumloon, ontvangen de meesten een pensioen voor ouderdom, gevolgd door een pensioen voor arbeidsongeschiktheid en een pensioen voor weduwschap. Van de 2,1 miljoen mannen die een pensioen ontvangen dat lager is dan het wettelijk minimumloon, ontvangen de meesten een pensioen voor ouderdom, gevolgd door een pensioen voor arbeidsongeschiktheid en een pensioen voor weduwschap.

De meeste gepensioneerden in Spanje ontvangen een pensioen tussen de 750 en 800 euro per maand. Dit komt neer op 998.996 gepensioneerden. Op de tweede plaats staan de gepensioneerden die een pensioen tussen de 700 en 750 euro per maand ontvangen, met 741.430 gepensioneerden. 

Slechts een klein deel van de gepensioneerden in Spanje ontvangt de maximale pensioenuitkering van 3.058,82 euro per maand. Dit zijn slechts 93.204 gepensioneerden, waarvan 53.052 mannen en 40.152 vrouwen. Van deze 93.204 gepensioneerden ontvangen 83.780 een pensioen voor ouderdom, 9.312 een pensioen voor arbeidsongeschiktheid en slechts 95 een pensioen voor weduwschap.

pensioenen2023
Gemiddelde ouderdomspensioen Spanje in september (2023) is 1.376 euro
Het gemiddelde ouderdomspensioen (jubilación) in Spanje in de maand september (2023) is 1.376 euro, maar is per autonome regio hoger of lager. Een uitleg van de Spaanse pensioenen.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud