Spanje is het tweede land ter wereld met de langste levensverwachting

Oeps ... foto ontbreekt!

Spanje is het tweede land ter wereld met de langste levensverwachting

Dit artikel is 7 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Spanjaarden worden gemiddeld 83 jaar oud wat bijna 3 jaar meer is dan de overige landen die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Spanje is daarmee het land ter wereld wat op de tweede plaats staat wat betreft de leeftijd, net achter Japan waar men gemiddeld 83,9 jaar oud wordt. Het gemiddelde van de 35 aangesloten landen bij het OECD is 80,6 jaar oud.

De levensverwachting is in Spanje tussen 1970 en 2015 flink verbeterd en omhoog gegaan van 70 jaar in de zeventiger jaren van de vorige eeuw tot meer dan 80 jaar in 2015. Vrouwen worden gemiddeld vijf jaar ouder dan de mannen, te weten 85 jaar voor de vrouwen en 80 jaar voor de mannen, iets wat ook geldt voor andere landen zoals Japan, Frankrijk, Zuid Korea en Zwitserland.

Spanje staat ook hoog op de lijst als gekeken wordt naar de levensverwachting vanaf 65 jaar oud. Volgens het rapport leven de Spanjaarden na het bereiken van de pensioenleeftijd nog gemiddeld 21 jaar. Hiermee staat Spanje achter Japan en Frankrijk op de lijst. Dit houdt echter niet in dat men vanaf 65 jaar nog gemiddeld 21 jaar in goede gezondheid leeft aangezien als er gekeken wordt naar dit criterium dit teruggedraaid wordt naar 9,2 jaar gemiddeld.

Nederlanders worden volgens de lijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling gemiddeld 81,6 jaar oud en de Belgen 81,1 jaar wat dus lager is dan de 83 jaar gemiddeld in Spanje maar nog steeds hoger dan het OECD gemiddelde van 80.6 jaar oud.

Net zoals in Spanje geldt ook voor Nederland en België dat de grootste doodsoorzaak bij ouderen ziektes zijn die te maken hebben met het hart en vaatstelsel gevolgd door kanker, het ademhalingsstelsel, dementie, externe factoren en andere doodsoorzaken die niet nader omschreven staan.

Gekeken naar de gezondheidskosten staat Spanje onder het gemiddelde van het OECD. Nederland geeft op jaarbasis gemiddeld per persoon 4.622 euro uit wat in België 4.154 euro is en in Spanje 2.788 euro wat onder het gemiddelde van 3.436 euro zit.

Ga naar de inhoud