Eerste wet inzake klimaatverandering aangenomen in Spanje

Eerste wet inzake klimaatverandering aangenomen in Spanje
Beeld: 123rf

Eerste wet inzake klimaatverandering aangenomen in Spanje

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Afgelopen week heeft het Spaanse congres de allereerste wet inzake de klimaatverandering aangenomen. In deze wet staat onder andere dat het land vóór 2050 koolstofvrij moet zijn, dat er meer aandacht komt voor hernieuwbare energie en dat auto’s met directe CO2-uitstoot vanaf 2040 niet meer verkocht mogen worden en men er vanaf 2050 niet meer in mag rijden. 

In feite bestaat de ‘ley de cambio climático’ wet uit een reeks van opeenvolgende nationale energie- en klimaatplannen. De eerste moet tussen 2021 en 2030 de CO2-uitstoot met 23% verminderen (ten opzichte van 1990) waardoor het percentage hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik wordt verdubbeld tot 42%.

In 2030 moet de uitstoot verder verlaagd worden met tenminste 20% (ten opzichte van 1990), een streefcijfer dat door de Europese Commissie is vastgesteld. In 2030 moet minstens 70% van het elektriciteitssysteem worden opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en aan het einde van het volgende decennium moet minstens 35% van het uiteindelijke energieverbruik ‘groen’ zijn.

Voertuigen

Spanje bereidt zich voor op de overgang van auto’s die op fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel maar ook hybride modellen rijden naar puur en alleen elektrische voertuigen.

Daarom mogen er vanaf 2040 in Spanje geen auto’s die niet op elektriciteit rijden meer geproduceerd en verkocht worden terwijl er in 2050 geen auto’s op benzine, diesel en hybride modellen meer op de Spaanse wegen mogen rijden (behalve klassieke/antieke modellen).

Spanje heeft de komende 30 jaar de tijd om het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s flink uit te breiden, en daar is nog veel werk aan de winkel. De Spaanse regering wil in 2040 gedeeltelijk overschakelen naar elektrische auto’s.

In 2050 moet helemaal afscheid genomen worden van auto’s op fossiele brandstoffen en moet Spanje een wagenpark hebben van auto’s zonder directe CO2-uitstoot.

Emissiearme gebieden

Voor 2023 moet elke gemeente met meer dan 50.000 inwoners en eilandgebieden duurzame mobiliteitsplannen hebben aangenomen met o.a. lage-emissiezones (zonas de bajas emisiones). 

Verder moeten er maatregelen worden genomen om het reizen te voet of met de fiets te vergemakkelijken en het openbaar vervoer verbeteren waaronder het bevorderen van de elektrificatie en het gebruik van biobrandstoffen.

Rehabilitatie gebouwen

De regering gaat ook de renovatie en rehabilitatie van gebouwen bevorderen om deze energiezuiniger te maken. Er moet een plan komen voor de rehabilitatie van woningen en stadsvernieuwing.

Ga naar de inhoud