Málaga beperkt aantal nieuwe vergunningen voor toeristenhuisvesting

Málaga beperkt aantal nieuwe vergunningen voor toeristenhuisvesting
Beeld: via canva.com

Málaga beperkt aantal nieuwe vergunningen voor toeristenhuisvesting

Málaga is al geruime tijd een populaire bestemming voor toeristen, vooral vanwege de toeristische infrastructuur met duizenden toeristische appartementen die de afgelopen jaren enorm zijn gegroeid. Deze groei heeft echter ook uitdagingen met zich meegebracht, waardoor de gemeente heeft besloten om voorlopig geen nieuwe vergunningen voor toeristenaccommodaties te verlenen.

De afgelopen jaren is het aantal toeristen in Málaga sterk gestegen, waardoor er een grotere vraag naar accommodatie is ontstaan. Toeristische appartementen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze vorm van verblijf geeft toeristen de mogelijkheid om in een zelfstandige en comfortabele omgeving te verblijven, wat vaak als aantrekkelijker wordt ervaren dan traditionele hotels. Vooral voor gezinnen of groepen reizigers kunnen toeristische appartementen een interessant alternatief zijn.

Het aantal toeristische appartementen in Málaga is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens de laatste cijfers van de regionale overheid van Andalusië (Junta de Andalucía) zijn er momenteel meer dan 12.100 woningen ingeschreven in het register voor toeristische accommodatie.

De snelle groei van toeristische appartementen in Málaga heeft echter ook enkele uitdagingen met zich meegebracht. Zo hebben sommige wijken te kampen met een te hoge concentratie aan dergelijke accommodaties, wat kan leiden tot overlast voor bewoners en spanningen in de lokale gemeenschap.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de gemeente Málaga op 10 juni 2024 aangekondigd dat ze de vergunningverlening voor nieuwe toeristische appartementen zal beperken. Volgens de nieuwe regelgeving zullen alleen appartementen met een directe toegang tot de straat in aanmerking komen voor een vergunning, tot er een nieuwe gemeentelijke verordening is opgesteld.

Deze nieuwe verordening zal dieper ingaan op het concept van “verzadigde zones” en de beperkingen die in deze zones zullen gelden. Bovendien zal de verordening een bredere toeristische regelgeving omvatten, die beter aansluit bij de huidige ontwikkelingen.

Deze stappen van de gemeente Málaga worden verder ondersteund door het Decreet 31/2024 van de Junta de Andalucía dat verschillende bepalingen wijzigt met betrekking tot toeristische woningen en appartementencomplexen. Volgens deze nieuwe wetgeving zullen toeristische woningen worden beschouwd als een toeristische dienst, die moet voldoen aan de voorschriften van de Andalusische Wet voor Toerisme.

Vergunningen

Een belangrijk onderdeel van de regulering van toeristische appartementen in Málaga is de vergunningverlening. Om een woning te kunnen verhuren aan toeristen, is een specifieke vergunning vereist. Deze vergunning wordt verstrekt door de Junta de Andalucía en staat los van de gebruikelijke woonvergunning.

Het proces om een vergunning voor een toeristisch appartement te verkrijgen, bestaat uit verschillende stappen:

  1. Registratie: De eigenaar van de woning moet deze registreren bij de Junta de Andalucía als toeristisch appartement.
  2. Inspectie: Voordat de vergunning wordt verleend, vindt er een inspectie plaats om te controleren of het appartement voldoet aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid.
  3. Vergunningverlening: Na een succesvolle inspectie wordt de vergunning verleend. Deze vergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  4. Verlenging: De vergunning moet periodiek worden verlengd, waarbij opnieuw wordt gecontroleerd of het appartement nog steeds aan de vereisten voldoet.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moeten toeristische appartementen in Málaga voldoen aan verschillende eisen en voorwaarden. Deze omvatten onder andere:

  • Minimale oppervlakte: Het appartement moet een minimale oppervlakte hebben, afhankelijk van het aantal slaapkamers.
  • Faciliteiten: Het appartement moet beschikken over bepaalde voorzieningen, zoals een volledig ingerichte keuken, badkamer en slaapkamers.
  • Veiligheid: Er moeten voldoende voorzieningen zijn op het gebied van brandveiligheid en nooduitgangen.
  • Hygiëne: Het appartement moet voldoen aan strikte hygiëne-eisen, zoals schone en goed onderhouden ruimtes.
  • Toegankelijkheid: Voor appartementen die worden verhuurd aan mensen met een beperking, gelden aanvullende eisen op het gebied van toegankelijkheid.

De gemeente Málaga en de Junta de Andalucía zien toe op de naleving van de vergunningseisen voor toeristische appartementen. Bij overtreding van de regels kunnen diverse sancties worden opgelegd, variërend van boetes tot de intrekking van de vergunning.

Om de handhaving te verbeteren, werken de autoriteiten nauw samen met platforms voor vakantieverhuur, zoals Airbnb. Deze platforms zijn verplicht om alleen appartementen met een geldige vergunning toe te laten op hun platform.

Daarnaast hebben de autoriteiten speciale handhavingsteams ingesteld, die regelmatig controles uitvoeren op toeristische appartementen. Deze teams kunnen strafrechtelijke en administratieve maatregelen nemen tegen illegale verhuur.

Ga naar de inhoud