Omstreden amnestiewet officieel in werking getreden in Spanje

Omstreden amnestiewet officieel in werking getreden in Spanje
Beeld: via canva.com

Omstreden amnestiewet officieel in werking getreden in Spanje

De Amnestiewet is een actueel onderwerp in de politiek en maatschappij in Spanje. Sinds de goedkeuring ervan heeft de wet voor veel discussie en controverse gezorgd. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van de Amnestiewet bespreken, inclusief de gevolgen en mogelijke consequenties voor Carles Puigdemont en andere betrokkenen die voor justitie zijn gevlucht.

De Amnestiewet is bedoeld om bepaalde politieke gevangenen gratie te verlenen en amnestie te verlenen voor strafbare feiten die verband houden met politieke activiteiten. Dit heeft geleid tot verdeeldheid binnen de Spaanse samenleving, aangezien sommigen het zien als een stap naar verzoening en anderen het beschouwen als een schending van de rechtsstaat.

De “Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña”, is op 30 mei 2023 goedgekeurd door het Spaanse Congres. Deze wet werd vervolgens op 10 juni 2024 ondertekend door de Spaanse koning en trad na bekendmaking in het Staatsblad (BOE) direct in werking.

De Amnestiewet heeft als doel de institutionele, politieke en sociale normalisatie in Catalonië te bevorderen. De wet biedt amnestie aan personen die betrokken waren bij acties gerelateerd aan het “procés”, de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

De wet geeft de rechterlijke macht de verantwoordelijkheid om te bepalen welke personen in aanmerking komen voor amnestie. Rechters hebben twee maanden de tijd om dit te beoordelen en de relevante maatregelen te nemen, zoals het opheffen van aanhoudingsbevelen en andere voorlopige maatregelen.

Een directe consequentie van de Amnestiewet is het opheffen van de aanhoudingsbevelen tegen Carles Puigdemont, de voormalige regionale president van de Generalitat de Catalunya. Puigdemont heeft zich sinds 2017 in België verscholen om te ontkomen aan de Spaanse justitie.

De situatie rondom Carles Puigdemont staat centraal in de discussie over de Amnestiewet. Als voormalig regionale president van Catalonië speelde hij een prominente rol in de onafhankelijkheidsbeweging, wat leidde tot zijn vlucht naar België.

Puigdemont werd in Spanje vervolgd voor onder andere verduistering van overheidsgelden en ongehoorzaamheid in verband met het “procés”. Het Spaanse Hooggerechtshof, dat de zaak tegen hem behandelt, moet nu beoordelen of de Amnestiewet op hem van toepassing is.

Het Hooggerechtshof heeft drie opties in de zaak-Puigdemont: (1) hem direct amnestie verlenen, (2) een prejudiciële vraag stellen aan het Europese Hof van Justitie, of (3) de amnestie voor hem afwijzen. Gezien de twijfels over de verenigbaarheid van de Amnestiewet met Europees en grondwettelijk recht, lijkt de tweede optie het waarschijnlijkst.

Indien het Hooggerechtshof besluit de aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont op te heffen, zou dit hem in staat stellen om zonder risico op arrestatie naar Spanje terug te keren. Echter, de uiteindelijke beslissing over de toepassing van de Amnestiewet op zijn zaak zou dan nog moeten volgen.

De Amnestiewet heeft niet alleen gevolgen voor Carles Puigdemont, maar ook voor andere personen die betrokken waren bij de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Verschillende Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders, zoals Oriol Junqueras, werden eerder veroordeeld voor hun rol in het “procés”. De Amnestiewet kan ook gevolgen hebben voor hun strafrechtelijke situatie, zoals de opschorting van hun politieke ontheffing.

Naast de prominente figuren zijn er ook andere personen die werden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. De Amnestiewet biedt hen de mogelijkheid om van de strafvervolging te worden ontheven.

De toepassing van de Amnestiewet op individuele gevallen is echter complex en zal per geval moeten worden beoordeeld door de rechterlijke macht. Hierbij moeten aspecten als de aard van de strafbare feiten en de intenties van de betrokkenen worden meegewogen.

Ga naar de inhoud