Spaanse automobilisten stoppen met autorijden als ze 75 jaar oud zijn

Spaanse automobilisten stoppen met autorijden als ze 75 jaar oud zijn
Beeld: via canva.com

Spaanse automobilisten stoppen met autorijden als ze 75 jaar oud zijn

Spaanse automobilisten geven gemiddeld op 75-jarige leeftijd definitief hun autosleutels af. Echter, bijna de helft doet dit ‘gedwongen’ of op aanraden van hun omgeving en niet vrijwillig. Daarnaast vindt 44 procent van hen dat stoppen met rijden hun gevoel van onafhankelijkheid heeft verminderd. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de Mapfre stichting.

Oudere bestuurders hebben een speciale positie op de weg. Hoewel ze vaak als risicovol worden gezien, tonen de statistieken een heel ander beeld. Bestuurders boven de 65 jaar zijn namelijk 24% tot 51% minder vaak betrokken bij ongevallen dan jongere bestuurders. Dit komt doordat oudere bestuurders over het algemeen minder risico’s nemen en veiligere beslissingen maken tijdens het rijden. Ze zijn ook minder geneigd om onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur te zitten.

Oudere bestuurders vormen een belangrijke groep op de weg. Ze hebben veel ervaring, maar er zijn ook uitdagingen. Zo hebben oudere bestuurders het hoogste percentage verkeersdoden van alle leeftijdsgroepen. Dit komt doordat ze fysiek kwetsbaarder zijn bij ongevallen. Daarnaast rijden oudere bestuurders vaak in oudere voertuigen en kiezen ze vaker voor secundaire wegen.

Naarmate we ouder worden, neemt het risico op cognitieve achteruitgang toe. Bijvoorbeeld, vanaf 75 jaar heeft ongeveer 20% van de mensen last van cognitieve problemen. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de rijvaardigheid, zoals verwarring bij het gebruik van de pedalen, langzamer invoegen op rijstroken en moeite om binnen de rijstrook te blijven. 

Het onderzoek heeft ook informatie opgeleverd uit interviews met voormalige automobilisten en hun familieleden. Uit deze gesprekken blijkt dat 45% van de oudere ex-chauffeurs toegeeft te zijn gestopt met autorijden als gevolg van suggesties of dwang van hun omgeving, en niet uit vrije wil. De belangrijkste redenen voor het afgeven van de autosleutels waren medische aandoeningen (41%), geheugenproblemen (36%), problemen met autorijden (32%) en een diagnose van dementie (23%).

Als familieleden reageren op de situatie, zijn de conclusies verschillend. Ongeveer 74% van hen beweert dat de oudere persoon gedwongen is gestopt met autorijden, voornamelijk vanwege cognitieve problemen (61%), rijproblemen en slechte fysieke conditie (35%), maar ook vanwege een diagnose van dementie (17%).

Voor 44% van de respondenten betekent stoppen met autorijden een afname in hun gevoel van onafhankelijkheid. In 45% van de gevallen dwingt het hen om bepaalde activiteiten op te geven die ze normaal gesproken zouden doen. Vier op de tien mensen erkennen echter dat hun cognitieve functies verbeteren wanneer ze afscheid nemen van autorijden en sleutels.

Ga naar de inhoud