4 miljoen vrouwen in Spanje slachtoffer van gendergeweld in 2019

4 miljoen vrouwen in Spanje slachtoffer van gendergeweld in 2019
Beeld: 123rf

4 miljoen vrouwen in Spanje slachtoffer van gendergeweld in 2019

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Uit een groots opgezet onderzoek over geweld tegen vrouwen dat door het Ministerie van Gelijkheid is opgezet blijkt dat in 2019 maar liefst 1 op de 5 vrouwen ofwel meer dan 4 miljoen vrouwen boven de 16 jaar te maken gehad met een vorm van gendergeweld (violencia de genero). Als gekeken wordt naar het gendergeweld gedurende hun hele leven zegt 57% van de vrouwen ofwel 11,6 miljoen ‘mujeres’ dat ze een of meerdere keren slachtoffer zijn geweest van gendergeweld in Spanje.

Deze informatie is te lezen in het vierjaarlijkse onderzoek ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer’ dat door de ‘Delegación del Gobierno para la Violencia de Género’ wat onderdeel is van het ‘Ministerio de Igualdad’ is uitgevoerd. In dit geval gaat het om een onderzoek dat uitgevoerd is in 2019 terwijl het onderzoek daarvoor plaatsvond in 2015.

Het verschil is dat in het 2015 onderzoek alleen gekeken werd naar het gendergeweld binnen een relatie terwijl er bij het 2019 onderzoek ook gekeken is naar gendergeweld buiten een relatie zoals op de werkplek of op straat.

In 2019 is voor het eerst ook rekening gehouden met seksuele intimidatie zoals aanhoudende en onzedelijke blikken waardoor een vrouw zich geïntimideerd voelt of ongewenst fysiek contact zoals onnodig dichtbij staan of het aanraken van delen van het lichaam en kussen maar ook telefonisch geweld en stalken van een persoon.

Als dan gekeken wordt naar de resultaten dan is te zien dat een op de twee vrouwen van 16 jaar en ouder (57%) gedurende haar leven te maken heeft gehad met een vorm van gendergeweld. In 2019 was dat percentage lager maar nog steeds een op de vijf vrouwen (+20%) heeft vorig jaar te maken gehad met gendergeweld.

Gendergerelateerd geweld is geweld dat iemand treft omwille van zijn of haar sekse of gender. Gendergerelateerd geweld is een koepelbegrip waaronder vele vormen van geweld vallen, en kan door individuen, groepen of staten worden gepleegd.

Hoewel de term op zichzelf genderneutraal is en er ook diverse vormen van gendergerelateerd geweld tegen mannen en jongens zijn staat de term in de praktijk meestal synoniem aan geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Dat blijkt ook in de definitie in de VN-verklaring over geweld tegen vrouwen uit 1993, waarin staat dat ‘elke daad van geweld op basis van gender die resulteert of kan resulteren in lichamelijke, seksuele of psychologische schade aan of lijden van vrouwen, met inbegrip van de dreiging van dergelijke gewelddaden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of de privé-sfeer.

Ga naar de inhoud