Niet minder maar meer bewoners in het platteland van Aragón

Niet minder maar meer bewoners in het platteland van Aragón
Beeld: Canva

Niet minder maar meer bewoners in het platteland van Aragón

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

HUESCA – Regelmatig wordt geschreven dat het platteland of het lege Spanje steeds leger wordt terwijl de inwoners steeds ouder worden. De leegloop is een groot probleem in Spanje en dat geldt praktisch in alle regio’s. Maar er zijn ook regio’s waar het blijkbaar anders kan, zoals in Aragón.

Aragón heeft veel platteland want de autonome regio heeft een oppervlakte van 47.720 hectare en heeft 1,3 miljoen inwoners waarvan het merendeel in de provinciale hoofdsteden Zaragoza, Huesca en Teruel woont. Ter vergelijking, Nederland heeft een oppervlakte van 41.513 hectare en meer dan 17 miljoen inwoners terwijl België een oppervlakte heeft van 30.688 hectare waar 11,6 miljoen mensen wonen. 

Er is dus veel ruimte en veel platteland in Aragón. Maar dat werkt ook in het nadeel want net zoals andere autonome regio’s in Spanje, heeft Aragón de afgelopen decennia ook te maken gehad met een leegloop. Jongeren en gezinnen met kinderen verlieten de dorpen om in de steden te gaan wonen. Maar in Aragón is dat de laatste jaren aan het veranderen.

Sinds 2018 zijn er namelijk in het platteland van Aragón 13.700 inwoners bijgekomen waarbij 62% van de dorpen met minder dan 5.000 inwoners er steeds meer bewoners bijkrijgen. Sinds vier jaar is er een beweging gaande waarbij met name jongeren kiezen voor een leven in ‘el medio rural’ ofwel op het platteland. Vooral sinds het corona-jaar 2020 zijn er meer plattelandsbewoners bijgekomen waardoor dorpen weer opleven. 

Tussen 2011 en 2017 verloren de kleine gemeenten in Aragón nog 104.000 inwoners maar sinds 2018 is dat aan het veranderen en is het aantal inwoners juist met 220.000 gestegen. Concreet zijn er de afgelopen vier jaar 13.700 nieuwe plattelandsbewoners bijgekomen waarvan 7.300 gekozen hebben voor een gemeente met minder dan 1.000 inwoners.

Helaas is het geboortecijfer voor Aragón nog steeds laag met 4.408 nieuwgeborenen in het eerste half jaar van 2022, 130 minder dan in 2021. Het sterftecijfer is echter weer gestegen naar 8.992 sterfgevallen, 557 meer dan het jaar daarvoor.

Ga naar de inhoud