Bijna 40 procent van de Spanjaarden meent dat ze te veel belastingen betaalt

Bijna 40 procent van de Spanjaarden meent dat ze te veel belastingen betaalt
Beeld: via canva.com

Bijna 40 procent van de Spanjaarden meent dat ze te veel belastingen betaalt

Dit artikel is 10 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Een groot deel van de Spanjaarden is ontevreden over de belastingdruk in hun land. 38% vindt dat er te veel belasting wordt betaald, terwijl 48% vindt dat het wel meevalt en 11% vindt dat er te weinig belasting wordt betaald. Ook is er een grote groep Spanjaarden die vindt dat de belastingen niet eerlijk worden geheven (77%) en dat er veel belastingontduiking en fraude is (89%).

Een groot deel van de Spanjaarden is van mening dat er in hun land meer belasting wordt betaald dan in andere Europese landen. 31% van de ondervraagden is het hiermee eens, terwijl 18% denkt dat het gelijk is en 41% zegt dat er minder belastingdruk is.

Bijna acht op de tien ondervraagden (77%) gaf aan dat de belastingen niet eerlijk worden geheven en dat de mensen met de hoogste inkomens niet genoeg belasting betalen. Slechts 20% is van mening dat de belastingen wel eerlijk worden geheven. Bovendien vindt 48% dat de samenleving weinig of geen voordeel heeft van de belastingen en sociale bijdragen die worden betaald.

De ondervraagden zijn overwegend van mening dat het belastingstelsel moet zijn gebaseerd op directe belastingen, gebaseerd op het inkomen of het vermogen van personen en bedrijven (71%), tegenover indirecte belastingen die iedereen gelijkelijk treffen (23,5%). Toch antwoordde 72% dat de overheid te weinig of helemaal geen moeite doet om uit te leggen waar de belastingen naartoe gaan, tegenover 18% die het werk van de overheid in dit verband steunde.

Ga naar de inhoud