skip to Main Content
Wat is het artikel 155 van de Spaanse grondwet (2017)
123rf

Wat is het artikel 155 van de Spaanse grondwet (2017)

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Na de toespraak van de Catalaanse regiopremier Carles Puigdemont op dinsdagavond waar hij de onafhankelijkheid verklaarde maar nog geen 8 seconden later weer introk, heeft de Spaanse minister-president Mariano Rajoy non-stop gesprekken gevoerd met oppositieleiders over wat er nu gaat gebeuren. Als eerste wil Rajoy dat Puigdemont aangeeft of er nu wel of geen onafhankelijkheid werd uitgesproken dinsdagavond. Aan de hand van dat antwoord zal de Spaanse regering actie ondernemen waarbij er in Spaanse pers gesproken wordt van artikel 155.

Wat is artikel 155 van de Spaanse grondwet? Het is een de vele artikels die vermeld staat in de “Carta Magna” of “Constitución”, de grondwet waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van Spanje beschreven staat. Hierin staan alle rechten en plichten van o.a. de burgers van een land maar ook de politici en zoals in Spanje de verhoudingen tussen de centrale regering in Madrid en de autonome regeringen in de deelstaten.

Letterlijk staat er in artikel 155:

1. indien een autonome deelstaat niet voldoet aan de verplichtingen die de grondwet of andere wetten opleggen of zo handelt dat de acties een ernstige verstoring teweegbrengen in het algemeen belang van Spanje, kan de regering, nadat ze de regionale premier van de autonome deelstaat daarop hebben aangesproken en deze geen gehoor geeft, met een absolute meerderheid van de stemmen van de Senaat de nodige maatregelen treffen om de handelingen die in strijd zijn met de grondwet op geforceerde wijze een halt toe te roepen om het algemeen belang te beschermen.

In het Spaans: 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Voor de tenuitvoeringlegging van die maatregelen in het bovenstaande kan de regering instructies geven aan alle autoriteiten van de autonome gemeenschappen.

In het Spaans: 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Dus…

Met andere woorden, mocht de Spaanse regering artikel 155 gebruiken kunnen de autonome leidinggevenden in de Catalaanse regering verplicht worden de wet uit te voeren op straffe van uitzetting uit hun ambt en ontneming van alle bevoegdheden. Daarnaast kunnen diegene die niet gehoor geven aan de Spaanse regering gestraft worden met financiële boetes, gevangenisstraf en uitzetting van een openbare en publieke functie gedurende vele jaren.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 4 reacties
 1. Een hele goede ‘to the point’ uitleg. Heb er haast niets aan toe te voegen. Volg het Catalonië nieuws nu zo’n 2 weken via Madrid en Barcelona tv-nieuws-zenders. Onbegrijpelijk dat het illegale gedrag van Catalonia zo door de helft van hun kiezers op zogenaamd democratische wijze wordt gecultiveerd. Het is puur populistisch sentiment aangewakkerd door langdurig ‘separatistisch bewerken’ van het volk. Onder het mom van vrij Catalonië wordt een vage worst voorgehouden, terwijl de realiteit is dat bedrijven en banken klaar zijn met dit onrealistisch vals sentiment en zich verplaatsen naar o.a Valencia, Madrid en elders. Een eigen catalaanse munt is totaal onrealistisch, daarvoor heb je een grote sterke bank nodig en die heeft Catalonië gewoonweg niet. Europa zit al helemaal niet op zo’n ministaatje te wachten. Hopelijk ziet Catalonië dit zelf ook in, voegt zich vervolgens volgens de wet naar Madrid en neemt haar terechte verlies, waardoor ze gewoon in hun rijkdom en vrede kunnen doorleven. Over problemen gesproken….

 2. Het zou mooi zijn als er in de buitenlandse (NL) pers hier ook eens wat meer aandacht aan besteed werd. Als je het Nl. nieuws kijkt is het net of dat de Catalanen een onrecht wordt aangedaan door ze hun stemming en hun onafhankelijkheid niet te gunnen.
  Maar ook uit bovenstaande en vele andere achtergrond informatie blijkt gewoon dat Catalonie:
  1. Nooit een echte staat is geweest, ook niet in de Middeleeuwen. In de succesie oorlog kozen ze enige tijd de zijde van één partij en kregen daardoor enige zelfstandigheid. Maar een echte ‘staat’ werd het nooit.
  2. Niet onderdrukt wordt door Madrid. Het is de meest ontwikkelde staat van Spanje met de meeste priveleges dus van een ‘onderdrukt volk’ is geen sprake. Daarbij denken we toch aan wat anders…
  3. Niet “bestolen” wordt door Madrid. Als rijkste en best verdienende staat mag van hun best verwacht worden dat ze mee helpen met staatsfinancien van ook het mindere gedeelte van Spanje. Of is men nu echt zo egoistisch dat ze hun medeburgen niets gunnen? En in de praktijk blijkt dat het ook helemaal niet zo veel meer is als waarmee geschermd wordt.
  4. Catalonie heeft de Spaanse grondwet mede ondertekend en in een referendum bij de voorlegging van die wet bij de totstandkoming hiervan waren zij zelfs één van die deelstaten met de meeste voorstemmers.
  5. Catalonie heeft afgevaardigden in alle nationale instituten en het parlament. Ze kunnen niet aanvoeren dat ze niets te vertellen hebben. Ze hebben zelfs een behoorlijke status van autonomie.
  6. In de grondwet (door hun zelf mede ondertekend) staat dat een deelstaat niet eenzijdig een referendum om tot afscheiding te komen mogen organiseren. Als ze dit wel doen is het dus inderdaad “illegaal”. Dat snapt toch elk kind?
  7. In hun eigen statuten staat dat ook binnen hun eigen parlament er een 2/3 meerderheid moet zijn om tot zo’n referendum te komen. Aangezien de oppositie tegen het voorstel uit protest de kamer verliet om niet mee te doen waren de voor stemmer unaniem. Dat was niet volgens hun eigen regels.
  8. Ze gebruiken een referendum uitkomst waarbij de meerderheid van de bevolking niet is komen stemmen en waarbij ze dus maar iets van 40% vóórstemmers hadden ter legitimering van een afscheiding omdat “het volk” dat wil. Dat is dus geen ‘volksraadpleging’ maar eerder een ‘volksverlakkerij’.
  9. Ze gebruiken het ‘democratie’ argument te pas en te onpas terwijl de separatisten de democratie dus wel aan hun laars lappen (zie 6,7 en 8)
  10. De separatisten beloven dat de economie er beter van wordt terwijl het IMF, de Spaanse rekenkamer en Europeesche rekenkamers én de beurs er van uitgaan dat dit niet het geval is. Dit wordt nu al duidelijk door het vertrek van bedrijven, het ‘opdrogen’ van investeringen en uitblijven van (Spaanse- en Cruise-) toeristen. Het kost al geld en gaat ze nog veel meer kosten. Als je onroerend goed bezit in Catalonie dan kun je dat maar beter zo snel mogelijk van de hand doen. Als ze dadelijk buiten de Euro vallen is hun eigen valuta geen reet meer waard en je ‘huisje onder de zon’ al helemaal niet meer.
  11. Realisme. Er is geen Europeesch land dat de afscheiding zal accepteren, al helemaal niet op de manier zoals het nu gaat. Daar zijn vele verschillende, arguenten voor te vinden maar daar hoor je weinig van in Nl.

  Nee, ik vindt dat ook de Nederlandse pers veels te veel op de hand van de Catalanen is, zeker in het begin. En mem mag best wel wat genuanceerder over de afscheidings poging berichten. Morgen wil Friesland zich afscheiden. Wordt er dan ook met een zelfde soort van instemming naar de separisten gekeken? Ik denk dat Nederland dan al gauw te klein is…

  1. Mooie resume. Maar onder item 10: huisje vd hand doen? Het is al sinds 2007 moeilijk in de vastgoed sector. Ja verkopen aan een derde of een kwart vd prijs en drie a vijf jaar later krijgt men dan een boete uit Madrid wegens vermoeden stuk int zwart verkocht. Vriend van mij heeft dit vorig jaar meegemaakt in Tenerife en is dit nu juridisch aan het aanvechten. En wie gaat nu dan nog kopen n Catalonië? Misschien is je eigendom niets meer waard zoals u schrijft, wel hou de eigendom dan bij en geniet ervan.
   Ben benieuwd naar eventuele reacties van die bende separatisten: die zullen ongetwijfeld evenveel punten opsommen. Bedankt voor uw plaatsing.

  2. 7. In hun eigen statuten staat dat ook binnen hun eigen parlament er een 2/3 meerderheid moet zijn om tot zo’n referendum te komen. Aangezien de oppositie tegen het voorstel uit protest de kamer verliet om niet mee te doen waren de voor stemmer unaniem. Dat was niet volgens hun eigen regels.
   * Je onthouden van stemmen betekent dat het wel stemmende deel de meerderheid krijgt. Of in dit geval zelfs een onderschrijving van 100%. Keuze van de weglopers?

   8. Ze gebruiken een referendum uitkomst waarbij de meerderheid van de bevolking niet is komen stemmen en waarbij ze dus maar iets van 40% vóórstemmers hadden ter legitimering van een afscheiding omdat “het volk” dat wil. Dat is dus geen ‘volksraadpleging’ maar eerder een ‘volksverlakkerij’.
   * Dit klinkt als Mark Rutte die vooral aandacht gaf aan de ‘thuis-blijvers’ tijdens het Oekraïene referendum. Deze groep heeft (on)bewust geen gebruik gemaakt van het referendum. De overheid kan door het voeren van een actieve campagne, voorlichting op basis van feiten en luisteren naar de zorgen, meer sturing geven aan een uitkomst. Maar nog steeds is een ‘ongewenste’ uitslag mogelijk. Een democratische overheid moet met inhoudelijke uitleg komen waarom niet is voldaan aan de wens van de burgen. En dat is niet door ‘rekening te houden met de thuis-blijvers’.

Geef een reactie

De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Het e-mailadres moet je vanwege spam invullen maar daar doen wij verder niets mee (als je geen naam invult wordt er Anoniem geplaatst). Reacties worden niet automatisch goedgekeurd in sommige gevallen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken