Hoeveel pensioen krijgt een zelfstandige ondernemer in Spanje?

Hoeveel pensioen krijgt een zelfstandige ondernemer in Spanje?
Beeld: via canva.com

Hoeveel pensioen krijgt een zelfstandige ondernemer in Spanje?

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Zelfstandige ondernemers of ‘autónomos’ moeten elke maand een bedrag betalen aan de Sociale Zekerheid of ‘Seguridad Social’ waarmee ze onder andere op gepensioneerde leeftijd een pensioen ontvangen. Het is algemeen bekend dat deze pensioenen echter lager zijn dan de pensioenen van werknemers in loondienst, maar over welke bedragen hebben we het dan?

Alle zelfstandigen (autónomos) in Spanje moeten ingeschreven staan in het ‘Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)’ dat onderdeel is van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social). Op het moment dat je jezelf aanmeldt bij de Sociale Zekerheid dien je de ‘base de cotización’ te kiezen, zeg maar het theoretische salaris wat je gaat verdienen of premiegrondslag en waarop ook de pensioenberekening gebaseerd is. Gebaseerd op de premiegrondslag betaal je maandelijks de ‘cotización de autónomos’, waarvan de bedragen en berekeningswijze in 2023 zijn veranderd.

Voor de maandelijkse premie (cotización de autónomos) krijg je de ziekenzorg zoals elke werknemer in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte en bouw je een pensioen op. Over het algemeen krijgen zelfstandige ondernemers op latere leeftijd een pensioen dat gemiddeld 40 procent lager is dan de ‘normale’ pensioenen van werknemers in loondienst.

Dat deze pensioenen lager zijn, heeft er alles mee te maken dat praktisch alle zelfstandigen kiezen voor de laagste premiegrondslag om maandelijks zo min mogelijk aan ‘cotización de autónomos’ te moeten betalen. Vanaf 2024 wordt de minimale maandelijkse premie verlaagd naar 225 euro, maar stijgt de maximale premie naar 530 euro per maand, met respectievelijk een minimale premiegrondslag van 735,29 euro en 1.732,02 euro (en maximaal 816,98 en 4.139,40 euro). 

Om recht te hebben op een pensioenuitkering als zelfstandige, moet je aan een aantal vereisten voldoen. In de eerste plaats moet je ten minste 15 jaar in het RETA-regime hebben afgedragen. Daarnaast spelen, net als bij werknemers, de premiegrondslag en de jaren van afdracht een rol bij de berekening van de pensioenuitkering.

Maximumpensioen

De maximale pensioenuitkering voor zelfstandigen is in 2023 gestegen naar 3.058,81 euro per maand. Deze stijging is het gevolg van de pensioenhervorming en de indexering op de inflatie. Om een maximale pensioenuitkering te ontvangen, moeten zelfstandigen gedurende 25 jaar een gemiddelde premie van 1.000 euro per maand hebben betaald. Dit komt doordat de premiegrondslag voor een uitkering van dit bedrag 4.495,50 euro per maand is. Daarnaast moeten zelfstandigen de normale pensioenleeftijd hebben bereikt en het vereiste aantal jaren premiebetaling hebben voldaan.

Minimumpensioen

De minimale pensioenuitkering voor zelfstandigen is 815 euro per maand. Deze uitkering is beschikbaar voor zelfstandigen die hebben afgedragen voor het vereiste minimum (950,98 euro per maand) en de normale pensioenleeftijd hebben bereikt.

Berekening

De pensioenuitkering van een zelfstandige wordt berekend door de basispremie te vermenigvuldigen met het percentage dat correspondeert met het aantal jaren dat is afgedragen. De algemene regel is om de basispremies van de aanvrager van de 300 maanden voorafgaand aan de maand voorafgaand aan het pensioen te delen door 350.

Na deze berekening wordt vastgesteld op welk percentage pensioenuitkering men recht heeft, afhankelijk van het aantal jaren dat is afgedragen: 15 jaar of minder: 50% van de basispremie; 16 tot 35 jaar: 60% van de basispremie; 36 jaar of meer: 100% van de basispremie. Dit betekent dat in 2023 om recht te hebben op 100% van de basispremie, men ten minste 36 jaar en zes maanden moet hebben afgedragen.

zelfstandigen 1
Dit is wat zelfstandige werknemers vanaf 2024 maandelijks gaan betalen in Spanje
Sinds 2023 is het systeem van de verplichte maandelijkse bijdrage voor zelfstandige werknemers in Spanje veranderd, en ook in 2024 zal dat weer aangepast worden met hogere en lagere bijdragen, afhankelijk van de inkomsten.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud