Search
menu
Search

Ingeschreven zijn in een gemeente en ergens anders wonen in Spanje: 150 euro boete

Ingeschreven zijn in een gemeente en ergens anders wonen in Spanje: 150 euro boete
Beeld: via canva.com

Ingeschreven zijn in een gemeente en ergens anders wonen in Spanje: 150 euro boete

De gemeenten im Spanje waarschuwen dat burgers verplicht zijn om ingeschreven te zijn in de gemeente waar ze daadwerkelijk wonen. Als ze dat niet doen, overtreden ze de geldende regels en riskeren ze boetes tot € 150. De hoogte van de boetes hangt af van het aantal inwoners van de betreffende gemeente.

Het koninklijk besluit van 11 juli 1986 bepaalt dat iedere Spanjaard of buitenlander die in Spanje woont, ingeschreven moet staan in de gemeente waar hij of zij gewoonlijk verblijft. Maar wat als je door werk of persoonlijke omstandigheden in meerdere gemeenten woont? Dan moet je je inschrijven in de gemeente waar je het grootste deel van het jaar doorbrengt. Als je dat niet doet, pleeg je een overtreding van de gemeentelijke verordeningen.

Tijdens en na de hoogtijdagen van de pandemie moesten inwoners van Spanje vaak binnenshuis blijven of binnen dezelfde gemeente, provincie of autonome regio. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zich uitschreven in de drukke stad, en zich inschreven in de gemeente waar ze bijvoorbeeld een vakantiewoning hebben. Op die manier kon men toch ‘naar huis’ gaan, wat een geldige reden was om een gebied te verlaten. Uit vrees voor een nieuwe pandemie of omdat ze het vergeten, staan deze mensen nog steeds ingeschreven in een gemeente waar ze niet woonachtig zijn.

Waarom is inschrijving in de juiste gemeente belangrijk?

Inschrijving in de gemeente waar je daadwerkelijk woont, is om een aantal redenen belangrijk:

 • De overheid moet weten waar haar burgers wonen, zodat ze hen kan bereiken als dat nodig is.
 • Gemeenten ontvangen geld van de overheid op basis van het aantal ingeschreven inwoners. Als mensen zich niet inschrijven waar ze wonen, lopen gemeenten inkomsten mis.
 • Burgers hebben recht op bepaalde voorzieningen en uitkeringen in de gemeente waar ze staan ingeschreven. Denk aan een uitkering, huurtoeslag, etc. Als ze ergens anders wonen dan waar ze staan ingeschreven, kunnen ze die rechten verliezen.

Kortom: inschrijven waar je daadwerkelijk verblijft, is in ieders belang.

Wat zijn de boetes voor foutieve inschrijving?

De boetes voor het verstrekken van onjuiste gegevens bij de inschrijving in de gemeente, zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 18 april 1986. De hoogte van de boete hangt af van het aantal inwoners van de gemeente:

 • € 3 boete in gemeenten tussen de 5.001 en 20.000 inwoners.
 • € 60 boete in gemeenten tussen de 20.001 en 50.000 inwoners.
 • € 90 boete in gemeenten tussen de 50.001 en 500.000 inwoners.
 • € 150 boete in gemeenten met meer dan 500.000 inwoners.

Wanneer riskeer je een boete voor foutieve inschrijving?

Je riskeert een boete als je:

 • Je inschrijft in een gemeente waar je niet daadwerkelijk woont
 • Je verhuist, maar je laat je oude inschrijving staan
 • Je bent ingeschreven op een adres waar je niet meer woont (bijvoorbeeld na een relatiebreuk)
 • Je verstrekt onjuiste gegevens, bijvoorbeeld over de samenstelling van je huishouden

Ook personen die je helpen met een foutieve inschrijving, zoals huisbazen, riskeren een boete.

Inschrijven bij de gemeente in Spanje
Als je permanent gaat wonen in Spanje kun je jezelf inschrijven in het bevolkingsregister van je gemeente, dit is niet verplicht wel aan te raden.
PWA spanjeweetjes 1www.spanjeweetjes.nl
Ga naar de inhoud