Search
menu
Search

Inflatie in december gelijk gebleven maar voedselinflatie gedaald in Spanje

Inflatie in december gelijk gebleven maar voedselinflatie gedaald in Spanje
Beeld: via canva.com

Inflatie in december gelijk gebleven maar voedselinflatie gedaald in Spanje

De inflatie is de algehele stijging van het prijsniveau van goederen en diensten in een land over een bepaalde periode, doorgaans een jaar. Het is een belangrijke maatstaf voor de economische gezondheid van een land en kan grote gevolgen hebben voor de koopkracht van consumenten en de winstgevendheid van bedrijven.

De inflatie van voedsel is een belangrijk onderdeel van de algehele inflatie, aangezien voedsel een belangrijke uitgavenpost is voor veel gezinnen. In Spanje steeg de inflatie van voedsel aanzienlijk in 2022, waarbij de prijzen van een aantal basisproducten, zoals olijfolie, aanzienlijk stegen. In december 2023 is de voedselinflatie echter gematigd tot 7,3%, het laagste niveau in bijna twee jaar. Dit is grotendeels te danken aan de dalende prijzen van groenten en fruit.

De Spaanse overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de voedselinflatie aan te pakken, zoals het verlagen van de btw op een aantal basisproducten en het verstrekken van voedselbonnen aan gezinnen met lage inkomens.

De verwachting is dat deze maatregelen de komende maanden verder zullen helpen de voedselinflatie verder te verminderen. De overheid blijft de voedselinflatie nauwlettend volgen en zal indien nodig aanvullende maatregelen nemen om deze aan te pakken.

De kosten van transport zijn een andere belangrijke factor die de inflatie in Spanje beïnvloedt. De prijzen van benzine en diesel zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, wat heeft geleid tot hogere kosten voor zowel consumenten als bedrijven. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de transportkosten te verlagen, zoals het verstrekken van subsidies aan transporteurs en het verlagen van de accijns op benzine en diesel.

De energieprijzen zijn een andere belangrijke factor die de inflatie in Spanje beïnvloedt. De prijzen van elektriciteit en gas zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, wat heeft geleid tot hogere kosten voor zowel consumenten als bedrijven. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de energieprijzen te verlagen, zoals het verstrekken van subsidies aan energieleveranciers en het verlagen van de btw op energie.

Spanje en inflatie

De inflatie in Spanje is in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, met een piek van 8,4% in 2022. Dit was de hoogste inflatie sinds de jaren 80. December 2023 is geëindigd met een inflatie van 3,1% wat iets minder is dan de 3,2% in november 2023. Verwacht wordt dat in de eerste maanden van 2024 de inflatie gelijk zal blijven waarna deze zal dalen.

De hoge inflatie is een gevolg van een aantal factoren, waaronder de stijgende kosten van voedsel, transport en energie. De verwachting is dat de inflatie in Spanje in de komende maanden zal dalen, aangezien de overheid een aantal maatregelen heeft genomen om de prijzen te verlagen.

Ga naar de inhoud