Doe mee met de rode wouw en aalscholver telling in Spanje

Doe mee met de rode wouw en aalscholver telling in Spanje
Beeld: via canva.com

Doe mee met de rode wouw en aalscholver telling in Spanje

Spanje is het belangrijkste land voor de overwintering van de Europese populatie van de rode wouw, een soort die ’s nachts samenkomt om te slapen in gemeenschappelijke slaapplaatsen. SEO/BirdLife heeft een jaarlijkse vogeltelling van de rode wouw (milano real) en aalscholver (cormoran) op de planning staan, iets waar ook jij als inwoner van Spanje aan mee kunt doen. Het is de vierde keer dat er een ‘censo de milano real’ en ‘comoran’ plaatsvindt in Spanje.

Tussen 1994 en 2004 daalde de overwinterende populatie van de rode wouw met bijna 50% in 10 jaar tijd. Sinds 2004 herstelt de populatie zich en deze positieve trend kon opnieuw worden vastgesteld tijdens de telling (censo) van 2014.

In de meeste provincies van Spanje is er een toename van het aantal exemplaren en een toename van het aantal slaapplaatsen, wat samenvalt met het herstel van de broedpopulaties in Centraal- en Noord-Europa die naar het Spaanse vasteland komen om te overwinteren.

Bij deze vierde telling van de rode wouw wil de stichting zich concentreren op de identificatie van de slaapplaatsen of nachtelijke concentratiepunten. De telling vindt plaats in de maand januari, specifiek het weekend van 13-14 januari. Meer informatie en instructies zijn hier te vinden.

Net zoals bij de rode wouw, zal de vierde telling van de grote aalscholver in Spanje zich richten op het detecteren en tellen van de slaapplaatsen of groepen die aalscholvers vormen om de nacht door te brengen. De telling vindt plaats in de maand januari voor de overwinterende populatie.

De kerndata om de telling uit te voeren op slaapplaatsen zijn 13-14 januari, hoewel tellingen geldig zijn tijdens de week ervoor en erna. Meer informatie en instructies zijn hier te vinden.

Spanje als overwinteringsgebied

Spanje is voor veel trekvogelsoorten een belangrijk overwinteringsgebied. Niet alleen voor roofvogels als de rode wouw, maar ook voor andere soorten als ganzen, eenden en steltlopers.

Met name de uitgestrekte wetlands zoals de Guadalquivir delta, Ebro delta en Albufera de Valencia herbergen elke winter grote aantallen watervogels.

Helaas staan deze gebieden en de vogels die ervan afhankelijk zijn onder druk door factoren zoals verstedelijking, vervuiling en klimaatverandering. SEO/BirdLife zet zich actief in voor het behoud en herstel van deze belangrijke gebieden.

Ook de uitgestrekte landbouwgebieden, met name in Castilië en León en Extremadura, zijn van groot belang als gebied voor overwinteraars als kolganzen en veldleeuweriken.

De intensivering van de landbouw vormt een bedreiging voor deze soorten. SEO/BirdLife pleit daarom voor het behoud en herstel van extensievere vormen van landbouw die ruimte bieden aan akkervogels.

Wat is SEO-BirdLife?

SEO BirdLife is een non-profit organisatie in Spanje die zich richt op het behoud en de bescherming van de biodiversiteit en de vogelpopulaties in Spanje en daarbuiten. De organisatie werkt aan het behoud van habitats, bevordert ecologische duurzaamheid en bevordert het onderzoek naar en de educatie over de natuur en de vogels in Spanje. SEO BirdLife is opgericht in 1954 en is gevestigd in Madrid, maar heeft regionale kantoren in heel Spanje.

Ga naar de inhoud