Ibiza wil een beperking op het aantal voertuigen dat het eiland binnenkomt

Ibiza wil een beperking op het aantal voertuigen dat het eiland binnenkomt
Beeld: AI-beeld / redactie

Ibiza wil een beperking op het aantal voertuigen dat het eiland binnenkomt

Ibiza heeft altijd bekend gestaan als een van de populairste vakantiebestemmingen ter wereld. Maar met de groeiende toestroom van bezoekers en voertuigen, is de eilandeconomie en het unieke ecosysteem onder druk komen te staan. De autoriteiten op Ibiza hebben nu besloten om actie te ondernemen en de instroom van voertuigen te reguleren, met als doel een duurzame toekomst voor het eiland te waarborgen.

Ibiza heeft de afgelopen jaren een enorme toename van toeristen en voertuigen gekend. Tijdens de zomermaanden kan het aantal voertuigen op het eiland met wel 300% toenemen, waardoor de wegen verstopt raken, de luchtkwaliteit achteruitgaat en de leefbaarheid voor de lokale bevolking in het gedrang komt. Het is duidelijk dat er actie ondernomen moet worden om deze situatie aan te pakken en de toekomst van Ibiza veilig te stellen.

Formentera, het naburige eiland van Ibiza, heeft al enkele jaren een vergelijkbaar verbod op de instroom van voertuigen tijdens de zomermaanden, wat succesvol is gebleken. Menorca heeft ook maatregelen genomen om de toestroom van voertuigen te beperken, maar deze zijn nog niet operationeel. Op Mallorca wordt voorlopig nog niet gesproken over een instroomverbod.

Het Consell d’Eivissa, het bestuurlijke orgaan van Ibiza, heeft onlangs een voorstel ingediend bij het parlement van de Baleareneilanden om de instroom van voertuigen op het eiland te beperken. Het voorstel omvat onder andere:

 • Invoering van een maximumaantal voertuigen per dag: Het plan voorziet in een dagelijks plafond voor het aantal voertuigen dat Ibiza mag betreden, gebaseerd op de draagkracht van het eiland.
 • Invoering van een vergunningssysteem: Bezoekers zullen een vergunning moeten aanvragen om met hun voertuig het eiland te mogen betreden. Het aantal vergunningen zal worden beperkt.
 • Differentiatie naar seizoen: De beperkingen zullen het strengst zijn tijdens de drukke zomermaanden, met mogelijke versoepeling tijdens het laagseizoen.
 • Uitzondering voor inwoners en essentiële diensten: Lokale bewoners en voertuigen die essentiële diensten verlenen, zoals hulpdiensten en openbaar vervoer, zullen uitgezonderd worden van de beperkingen.

Om de instroom van voertuigen effectief te kunnen reguleren, zal Ibiza gebruikmaken van geavanceerde technologische oplossingen. Hieronder vallen:

 • Automatische nummerbordherkenning: Cameratoezicht zal worden ingezet om voertuigen bij de toegangspoorten te registreren en te controleren op geldige vergunningen.
 • Digitale vergunningen platform: Een online platform zal worden ontwikkeld waar bezoekers hun vergunningen kunnen aanvragen en beheren.
 • Dynamisch prijssysteem: De kosten voor vergunningen zullen dynamisch worden aangepast, waarbij tijdens piekperiodes hogere prijzen zullen gelden om de vraag te reguleren.

Om de afhankelijkheid van personenwagens te verminderen, werkt Ibiza aan de ontwikkeling van alternatieve vervoersoplossingen:

 • Uitbreiding openbaar vervoer: Er worden plannen ontwikkeld om het busnetwerk op het eiland uit te breiden en de frequentie van de ritten te verhogen, zodat reizigers een volwaardig alternatief voor de auto hebben.
 • Stimuleren van fiets- en scooterverhuur: Samenwerking met verhuurders moet het gebruik van tweewielers onder bezoekers en bewoners stimuleren.
 • Aanleg van fietspaden: Er worden investeringen gedaan in de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden, om het fietsgebruik te bevorderen.
 • Ontwikkeling van deelmobiliteit: Plannen voor een eilandbrede deelscooter- en deelautosystemen moeten de afhankelijkheid van privévoertuigen verminderen.

Het uiteindelijke doel van Ibiza is om toe te werken naar een samenleving waarin personenwagens minder dominant zijn. Door de instroom van voertuigen te beperken, alternatieve vervoersopties te stimuleren en de leefbaarheid van het eiland te verbeteren, wil Ibiza een voorbeeld worden voor duurzame mobiliteit op vakantiebestemmingen.

Ga naar de inhoud