Vanaf 2022 nieuw onderwijsplan voor de lagere school in Spanje

Vanaf 2022 nieuw onderwijsplan voor de lagere school in Spanje
Beeld: Freepik

Vanaf 2022 nieuw onderwijsplan voor de lagere school in Spanje

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – In 2022 gaat in Spanje een nieuw onderwijsplan van kracht. Scholieren zullen slechts één keer dubbelen en men behoudt het kwalificatiesysteem onvoldoende, goed of uitstekend. De etappe tussen 6 en 12 jaar wordt opnieuw in 3 blokken van 2 jaar georganiseerd.

Zo beslist het koninklijke decreet dat de regering tegen het einde van deze zomer wil zien goedgekeurd krijgen en dat de basisaspecten van de al goedgekeurde nieuwe onderwijswet (de LOMLOE) in het leerplan moet vastleggen.

De voorlopige versie van het decreet beschrijft de doelstellingen, de specifieke kennis en de competenties die in elk van de 7 grote kennisgebieden moeten bereikt worden. Het gaat dan om maar liefst 3 miljoen leerlingen tussen de 6 en 12 jaar die via dat plan onderwijs zullen krijgen.

Bovendien krijgt het onderwijsplan een modern jasje. Van de scholieren wordt verwacht dat zij in dialoog gaan over thema’s als affectiviteit, seksualiteit, en vooral hete Spaanse hangijzers als gendergeweld en respect voor minderheden. In het vijfde of zesde jaar van de lagere school komt het verplichte vak ‘Opvoeding in burgerlijke en ethische waarden’.

Het nieuwe vak wil de kinderen opleiden voor een kritische en verantwoordelijke uitoefening van het burgerschap. Er zullen ethische thema’s aan bod komen, maar ook thema’s gerelateerd aan het samenleven. De kinderen zullen in dialoog gaan over de gelijkheid tussen man en vrouw, migratie, ecologie, etnische of genderidentiteit. En toch is het vak niet volledig ongecontesteerd. De rechtse partijen PP en VOX hebben het materiaal bestempeld als ‘ideologisch’. Zij proberen de krijtlijnen van het vak nog aan te passen.

Vanaf volgend schooljaar zal de nadruk ook minder op encyclopedische of van buiten geleerde kennis liggen. Wel wil het onderwijs inzetten op het aanleren van de basiscompetenties de kinderen te leren om te gaan met de 21e eeuwse maatschappij. De nadruk op ecologie zal bijvoorbeeld nooit ver weg zijn, nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds dringender zijn.

Ga naar de inhoud