Spaanse pensioenen gaan in 2024 met 4 tot 4,5 procent omhoog

Spaanse pensioenen gaan in 2024 met 4 tot 4,5 procent omhoog
Beeld: via canva.com

Spaanse pensioenen gaan in 2024 met 4 tot 4,5 procent omhoog

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat het percentage van de pensioenverhoging voor werknemerspensioenen in 2024 zal zijn. Op dinsdag is bekend gemaakt dat de regering verwacht dat de pensioenen op 1 januari 2024 tussen de 4% en 4,5% zullen stijgen. Concreet wordt de officiële prognose geschat op 4% in 2024 en 2% vanaf 2025, wat overeenkomt met het inflatiedoel van de Europese Centrale Bank.

Spanje kent een systeem waarbij de pensioenen elk jaar omhoog gaan waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde consumentenprijsindex over een jaar, dus niet wat de IPC op een bepaald moment is maar wat het gemiddelde is van 12 maanden (van december tot en met november). Dat zorgt er dus automatisch voor dat de levenskosten omhoog gaan, terwijl de pensioenen minder snel omhoog gaan. In 2023 gingen de pensioenen met 8,5% omhoog ter compensatie vanwege de hoge inflatie.

In 2024 zullen de werknemerspensioenen voor het derde jaar op rij worden verhoogd volgens de formule die is vastgesteld in de pensioenhervorming. Deze formule houdt rekening met de gemiddelde jaarlijkse inflatie, zodat de pensioenen niet in koopkracht afnemen. Wat de exacte pensioenbedragen zullen zijn in 2024 is nog niet bekend, en zal waarschijnlijk in november bekend worden gemaakt door de Sociale Zekerheid.

Nieuwe pensioenleeftijd

Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2024 minstens 66 jaar en 6 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter 38 jaar of meer gewerkt, dan kun je in 2024 met 65 jaar met pensioen.

Inwoners die hun leven lang gewerkt hebben en recht willen hebben op 100% van hun pensioen dienen met werken te stoppen op een leeftijd van 66 jaar en 6 maanden, 2 maanden meer dan in 2023. Dat geldt dan voor werknemers die minder dan 36 jaar en 6 maanden gewerkt hebben. Deze leeftijd komt overeen met de verschuiving van de pensioenleeftijd van 65 jaar in 2013 naar 67 jaar in 2027 waarbij er elk jaar een maand of twee maanden bij komen.

Alle inwoners van Spanje die na 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl die werkers die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij ze minstens 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage hebben afgedragen aan de sociale dienst.

pensioen 1
Dit wordt de nieuwe pensioenleeftijd in Spanje in 2024
Inwoners van Spanje die 66 jaar en 6 maanden oud zijn kunnen in 2024 met pensioen tenzij ze 38 jaar of meer gewerkt hebben, dan kunnen ze met 65 jaar met pensioen volgend jaar.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud