Dit is de pensioenuitkering waar een huisvrouw recht op heeft in Spanje

Dit is de pensioenuitkering waar een huisvrouw recht op heeft in Spanje
Beeld: via canva.com

Dit is de pensioenuitkering waar een huisvrouw recht op heeft in Spanje

Dit artikel is 7 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Huisvrouwen hebben geen recht op een pensioen op basis van hun eigen bijdragen. Dit komt doordat ze geen betaald werk hebben gedaan. Wel kunnen ze, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een niet-bijgedragen pensioen aanvragen, in het Spaans een ‘pensión de jubilación no contributiva.’ Dit is een pensioen dat wordt betaald door de overheid, zonder dat er sprake is van een eigen bijdrage.

Niet-bijgedragen pensioenen zijn een vorm van sociale zekerheid die wordt toegekend aan mensen die in armoede leven en niet over voldoende middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze pensioenen worden betaald door de overheid, ook als de persoon in kwestie nooit of niet lang genoeg heeft gewerkt om een pensioen op basis van eigen bijdragen te verdienen.

Kortom, iedereen die niet ten minste 15 jaar heeft gewerkt en dus geen pensioen op basis van eigen bijdragen heeft, kan een niet-bijgedragen pensioen aanvragen. De aanvraag hiervoor wordt behandeld door de autonome regio’s.

In 2023 bedragen de niet-bijgedragen pensioenen 6.784,54 euro per jaar. Dit bedrag wordt in twaalf maandelijkse termijnen en twee extra uitkeringen uitgekeerd. De hoogte van de individuele uitkering hangt af van een aantal factoren, waaronder het aantal begunstigden in hetzelfde huis, hun persoonlijke inkomsten en/of die van hun economische eenheid van samenwoning.

Om in aanmerking te komen voor een niet-bijgedragen pensioen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je jaarlijkse inkomsten mogen niet meer bedragen dan 6.784,54 euro als je alleen woont.

Als je met familieleden woont, moet de som van de inkomsten van alle samenwonende lager zijn dan de volgende bedragen:

Als je met je echtgenoot en/of bloedverwanten in de tweede graad woont:

  • 2 samenwonenden: 11.533,72 euro/jaar.
  • 3 samenwonenden: 16.282,90 euro/jaar.
  • 4 samenwonenden: 21.032,98 euro/jaar.

Als je met een of meer van je ouders of kinderen woont:

  • 2 samenwonenden: 28.834,30 euro/jaar.
  • 3 samenwonenden: 40.707,25 euro/jaar.
  • 4 samenwonenden: 52.580,20 euro/jaar.
Ga naar de inhoud