Dit zijn de verhogingen van de pensioenen in Spanje in 2024

Dit zijn de verhogingen van de pensioenen in Spanje in 2024
Beeld: via canva.com

Dit zijn de verhogingen van de pensioenen in Spanje in 2024

Pensioenen zijn een belangrijk onderwerp voor gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden in Spanje. Het is dan ook goed nieuws dat de Spaanse regering heeft aangekondigd dat er veranderingen zullen plaatsvinden in het pensioenstelsel. In 2024 zullen de pensioenuitkeringen ook verhoogd worden met de volgende percentages.

Het pensioenstelsel in Spanje is gebaseerd op een omslagstelsel, waarbij de huidige werkende bevolking bijdraagt aan de pensioenen van de gepensioneerden. Dit betekent dat de hoogte van de pensioenen afhankelijk is van de economische situatie en het aantal werkenden in het land. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over dit systeem, met name vanwege de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting.

Verhoging van de pensioenen

In 2024 zal er een algemene verhoging van de pensioenen plaatsvinden van 3,8%. Dit betekent dat alle gepensioneerden een hoger bedrag zullen ontvangen. Echter, de verhoging zal niet voor alle pensioenen gelijk zijn. Zo zullen de minimumpensioenen en niet-bijdragende pensioenen een hogere verhoging krijgen dan de reguliere pensioenen.

Verhoging van de minimumpensioenen

Een van de belangrijkste veranderingen in het pensioenstelsel is de verhoging van de minimumpensioenen. Deze zullen tussen de 5% en 7% stijgen in 2024 tot gemiddeld € 13.527 tot € 14.453 bruto per jaar. Dit betekent dat gepensioneerden met een laag inkomen een hoger bedrag zullen ontvangen, wat hen meer financiële stabiliteit geeft.

Verhoging van de niet-bijdragende pensioenen

Ook de niet-bijdragende pensioenen, zoals het Ingreso Mínimo Vital (IMV), zullen een hogere verhoging krijgen van 6,9% naar € 6.785 tot € 7.253 bruto per jaar. Het IMV is een sociaal vangnet voor mensen die geen of een laag inkomen hebben. Door deze verhoging zal dit vangnet nog effectiever worden en meer mensen kunnen helpen.

Verhoging van de pensioenen voor weduwen met gezinslast

Een andere belangrijke verandering in het pensioenstelsel is de verhoging van de pensioenen voor weduwen met gezinslast. Deze pensioenen zullen stijgen tot wel 14%, afhankelijk van de situatie naar € 12.682 tot € 14.457 bruto per jaar. Dit betekent dat weduwen met kinderen of gehandicapte familieleden een hoger bedrag zullen ontvangen, wat hen helpt om hun gezin te onderhouden.

Ga naar de inhoud