Analyse van de groeiende huisdierensector in Spanje en de toekomst

Analyse van de groeiende huisdierensector in Spanje en de toekomst
Beeld: via canva.com

Analyse van de groeiende huisdierensector in Spanje en de toekomst

In deze analyse gaan we kijken naar de huidige stand en toekomstvooruitzichten van de huisdierensector in Spanje. Deze groeiende industrie genereert jaarlijks miljoenen euro’s en biedt werk aan tienduizenden mensen in het land. Door de toenemende populariteit van huisdieren in Spaanse huishoudens blijft de sector zich gunstig ontwikkelen.

De huisdierensector in Spanje groeit momenteel en wordt gezien als een veelbelovende industrie. Volgens gegevens van de Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) bedroeg de economische activiteit van deze sector in 2023 maar liefst 2,3 miljard euro. Er waren 10.636 bedrijven actief in deze sector, waaronder 6700 dierenklinieken.

Deze statistieken tonen aan hoe belangrijk huisdieren worden in het leven van Spaanse mensen. De toenemende vraag naar huisdieren in Spaanse huishoudens, waarbij 43% van de gezinnen een huisdier heeft, stimuleert de groei van de sector. De omvang van deze industrie is aanzienlijk, zoals blijkt uit de volgende onderverdeling: voeding en snacks voor huisdieren, dierenverzorgingsproducten, medische zorg voor huisdieren, diensten voor huisdieren, zoals training en oppas.

Wanneer we naar de uitgaven binnen het honden- en kattensegment kijken, zien we dat antiparasitaire middelen de grootste productcategorie vormen met een aandeel van 43%. Daarna volgen functionele modificatoren en regulatoren (29%), biologische producten (12,5%), antivirale middelen (7,6%) en voedingssupplementen (1,9%). Deze cijfers tonen de omvangrijke en diverse vraag naar diergerelateerde producten en diensten in Spanje.

Een van de andere belangrijke aspecten die in het AMVAC-rapport worden benadrukt, is de bijdrage aan de werkgelegenheid. De professionele dierensector creëert in totaal 385.320 banen, waarvan 40.120 directe banen en 345.200 indirecte banen. Er zijn 10.636 bedrijven in deze sector, waarvan 6700 dierenklinieken die 20.060 dierenartsen in dienst hebben.

Van het totale aantal dierenartsen werkt 27% in de publieke sector, terwijl de resterende 73% in de private sector werkt. Binnen de private sector werkt 82% van de dierenartsen in klinieken voor kleine huisdieren, 6% in klinieken voor grote huisdieren en de resterende 12% in andere activiteiten.

Volgens de gegevens in dit rapport wordt verwacht dat de totale omzet van de sector in 2030 3,8 miljard euro zal bedragen. 41% van de omzet zal worden behaald door corporate klinieken, 30% door groepen van onafhankelijke klinieken en de resterende 29% door individuele onafhankelijke klinieken.

Deze positieve vooruitzichten weerspiegelen de blijvende groei en ontwikkeling van de dierensector in Spanje.

Ga naar de inhoud