Spaanse en Nederlandse belastingdiensten gaan meer gegevens uitwisselen

Oeps ... foto ontbreekt!

Spaanse en Nederlandse belastingdiensten gaan meer gegevens uitwisselen

Dit artikel is 7 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De Spaanse en Nederlandse belastingdiensten hebben deze week bekend gemaakt dat ze beter gaan samenwerken om belasting gegevens uit te gaan wisselen. Het betreft hier dan o.a. om automatische uitwisselingen van fiscale informatie over onroerende zaken, inkomsten, lonen en andere beloningen. Daarnaast zijn beide diensten overeengekomen dat er belastingcontroles mogen worden uitgevoerd in elkaars landen.

De Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria en de Nederlandse Belastingdienst hebben een overeenstemming bereikt over wederzijdse bijstand in belastingzaken in beide landen. De Staatssecretaris van Financiën in Nederland heeft het in maart 2017 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten “Memorandum van Overeenstemming” inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken gepubliceerd.

Het nieuwe Memorandum vervangt het “Memorandum van Overeenstemming” tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006, dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.

Uitwisseling

Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, royalty’s, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten. Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied. Het memorandum is op 11 maart 2017 in werking getreden en werkt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is zes maanden.

Gegevens

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar automatisch de beschikbare inlichtingen met betrekking tot de volgende inkomsten en/of gegevens. Zie voor meer informatie dit PDF document:

  • Inkomsten uit onroerende zaken
  • Dividenden
  • Interest
  • Royalty’s
  • Inkomsten uit zelfstandige arbeid of andere werkzaamheden van zelfstandige aard
  • Inkomsten bestaande uit salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen
  • Directeursbeloningen en soortgelijke beloningen
  • Inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars
  • Pensioenen en andere soortgelijke beloningen
  • Overige inkomsten

Voor natuurlijke personen bevatten de te verstrekken inlichtingen de naam en het adres, het fiscaal nummer van het woonland of het persoonlijk identificatienummer indien het fiscaal nummer niet beschikbaar is. De inlichtingen bevatten – indien beschikbaar – eveneens de geboortedatum en geboorteplaats. Overeenkomstige inlichtingen met betrekking tot rechtspersonen worden eveneens verstrekt.

Teneinde te komen tot een meer doelmatige uitwisseling van inlichtingen en het vermijden en ontgaan van belastingen doeltreffend te behandelen, kunnen de bevoegde autoriteiten gelijktijdige belastingcontroles uitvoeren van geselecteerde belastingplichtigen of groepen van belastingplichtigen.

Bekijk de PDF over dit Memorandum en alle informatie en parafen door hier te klikken.

Ga naar de inhoud