Wat zijn de maximum en minimum pensioenen in Spanje in 2023?

Wat zijn de maximum en minimum pensioenen in Spanje in 2023?
Beeld: Canva

Wat zijn de maximum en minimum pensioenen in Spanje in 2023?

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Regelmatig plaatsen we maandelijkse rapporten over de pensioengerechtigden, de gemiddelde pensioenen en waar in Spanje deze hoger of lager zijn dan het gemiddelde van heel Spanje. Ondanks de grote verschillen tussen bijvoorbeeld het Baskenland en Extremadura voor wat betreft de hoogte van het gemiddelde pensioen, zijn er ook maxima en minima die in heel Spanje gelden.

De algemene regel is dat het pensioen van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social) 75% van het salaris van de laatste 25 werkjaren dekt, maar er wordt ook gekeken naar de premiegrondslag van de laatste jaren (15 tot 36 jaar) en de leeftijd waarop iemand met pensioen gaat. Vanwege verschillende hervormingen is dat percentage lager geworden waardoor men meer moet sparen om aan de 75% te komen.

De hoogte van het maximum of hoogste pensioen of dat van het minimum of laagste pensioen wordt elk jaar via een decreet door de regering bepaald. Elk jaar bepaalt de regering ook de stijging van de pensioenen, wat in 2023 het hoogste ooit was met 8,5%.

De onderstaande vermelde ouderdomspensioenen zijn brutobedragen omdat gepensioneerden net zoals salaris ontvangers loonbelasting (IRPF) moeten betalen als het jaarlijkse pensioenbedrag boven het wettelijk minimum komt, iets wat bij het overgrote deel van de gepensioneerden niet gebeurt omdat ze de minimum van 12.450 euro niet bereiken.

De jaarbedragen worden berekend door het bruto maandbedrag te vermenigvuldigen met 14 omdat er in Spanje 14 betalingen per jaar zijn, 1 per maand (12 dus) en 2 extra betalingen in juni en november.

Maximum 

In 2023 is het maximum ouderdomspensioen (pensión máxima) vastgesteld op 3.059 euro per maand, wat 42.829 euro per jaar is (14 betalingen). Het maximum premievrije ouderdomspensioen (pensión no contributiva máxima) is vastgesteld op 484 euro per maand, wat 6.784 euro per jaar is (14 betalingen).

Minimum

Het minimum ouderdomspensioen (pensión mínima) voor personen vanaf 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote (con cónyuge a cargo), 966 euro per maand of 13.526 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote (sín cónyuge a cargo) is dat 783 euro per maand of 10.962 euro per jaar. Met een niet-afhankelijke echtgenoot/echtgenote (con cónyuge no a cargo) is dat 743 euro per maand of 10.405 euro per jaar.

Het minimum ouderdomspensioen voor personen onder de 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote, 905 euro per maand of 12.682 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote is dat 732 euro per maand of 10.256 euro per jaar. Met een niet afhankelijke echtgenoot/echtgenote is dat 692 euro per maand of 9.694 euro per jaar.

Gepensioneerden

In maart (2023) waren er in Spanje 10.0019.006 pensioengerechtigden die gemiddeld een ouderdomspensioen ontvangen van 1.372,03 euro terwijl het gemiddelde (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) pensioenbedrag oploopt naar 1.192,30 euro.

Wanneer

Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2023 tenminste 66 jaar en 4 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze sinds 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter meer dan 37 jaar en 9 maanden gewerkt, dan kun je in 2023 met 65 jaar met pensioen.

Alle inwoners van Spanje die na 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl die personen die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij ze tenminste 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage hebben afgedragen aan de sociale dienst.

Ga naar de inhoud