Het aantal huismannen is in tien jaar tijd in Spanje verviervoudigd

Het aantal huismannen is in tien jaar tijd in Spanje verviervoudigd
Beeld: ai-beeld / redactie

Het aantal huismannen is in tien jaar tijd in Spanje verviervoudigd

In de hedendaagse maatschappij is er een opmerkelijke verschuiving merkbaar in de rolverdeling binnen huishoudens. Waar vroeger de traditionele taakverdeling dicteerde dat vrouwen verantwoordelijk waren voor het huishouden, zien we tegenwoordig een toenemend aantal mannen die de rol van huisvader op zich nemen in Spanje.

Deze huismannen of “amos de casa” in het Spaans staan in voor de huishoudelijke taken, de zorg voor de kinderen en het runnen van het gezinsleven, terwijl hun partners een carrière nastreven. Hoewel deze verandering een stap in de richting van gendergelijkheid betekent, blijft het werk van een huisman vaak ondergewaardeerd en onvoldoende erkend.

Volgens recente cijfers is het aantal huismannen in Spanje de afgelopen twee decennia aanzienlijk gestegen. In 2003 waren er ongeveer 89.000 mannen die zich volledig wijdden aan de huishouding, maar tegen 2023 was dit aantal verviervoudigd tot 445.000. Deze stijgende trend weerspiegelt de veranderende attitudes en rolpatronen in de Spaanse samenleving.

Hoewel de toename van huismannen een positieve stap is naar gendergelijkheid, blijven er nog steeds uitdagingen en vooroordelen bestaan. Veel mannen die de rol van huisman op zich nemen, voelen zich ondergewaardeerd en niet volledig geaccepteerd door de samenleving. Hun bijdrage aan het gezinsleven wordt vaak over het hoofd gezien of als minder belangrijk beschouwd.

De toename van huismannen is deels te danken aan de veranderende sociale en culturele normen in Spanje. Vrouwen streven steeds vaker naar een carrière en professionele ontwikkeling, waardoor de traditionele rolverdeling in het huishouden aan verandering onderhevig is. Bovendien zijn er meer mannen die ervoor kiezen een actievere rol te spelen in de opvoeding van hun kinderen en het runnen van het huishouden.

Ga naar de inhoud