skip to Main Content
Druk op Spaanse premier wordt groter wat betreft artikel 155 en Catalonië
123rf

Druk op Spaanse premier wordt groter wat betreft artikel 155 en Catalonië

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Op woensdag werd er in het Spaanse parlement gediscussieerd over de Catalaanse kwestie en problematiek die ontstaan is na het afgelopen weekend. In Madrid verdedigde premier Sánchez het sturen van drie boze brieven naar de Catalaanse regioregering en het waarschuwen wat betreft het mogelijk sturen van de Spaanse politie als de zaak niet onder controle is. De oppositiepartijen PP en Ciudadanos roepen echter om het toepassen van artikel 155 om zo de controle over Catalonië over te nemen.

Het afgelopen weekend gingen op meerdere dagen manifestanten en sympathisanten van de Comités en Defensa de la República ofwel CDR-beweging de straten op om o.a. snelwegen af te sluiten, wegen te blokkeren in Barcelona en de tolpoorten open te zetten terwijl de Catalaanse politie niets deed.

Ook verwees de regiopremier Quim Torra naar de Sloveense manier om de Catalaanse republiek te bewerkstelligen, wetende dat dit leidde tot een oorlog met tientallen doden en honderden gewonden.

Al deze acties en opmerkingen zijn in Madrid maar ook in Catalonië niet goed gevallen en de situatie begint in aanloop naar de ministerraad die op 21 december in Barcelona gehouden wordt steeds ernstiger te worden.

Terwijl premier Sánchez blijft zeggen dat hij nog het vertrouwen heeft in de Catalaanse regioregering om de situatie door middel van de Catalaanse politie onder controle te houden en de veiligheid van iedereen te waarborgen, roepen andere politieke partijen op tot het inzetten van artikel 155.

Partijen

Volgens de Partido Popular (PP) en Ciudadanos kan het zo niet verder gaan en moet de Spaanse regering artikel 155 in werking laten treden. Ciudadanos gaat zelfs zo ver om te roepen van doden op straat, als verwijzing naar de Sloveense Tiendaagse Oorlog in 1990 waartoe de Catalaanse regiopremier blijkbaar toe in staat is.

Ook de PP-partij vraagt om artikel 155 en de conservatieve partij wil de controle van Catalonië overnemen en autonome en ook landelijke verkiezingen houden. De Podemos-partij blijft het overleg verdedigen en wil niets weten van artikel 155.

Catalaans parlement

Op woensdag werd er ook gediscussieerd in het Catalaanse autonome parlement waarbij de regiopremier Torra zijn woorden over Slovenië probeerde uit te leggen. Hij verwees daarmee naar het democratische proces en niet naar het geweld waarmee de republiek tot stand is gekomen. Daarnaast roept Torra de CDR-beweging op om geen geweld te gebruiken terwijl hij aan de andere kant hen blijft aanmoedigen om druk uit te oefenen.

Premier Sánchez heeft de regiopremier Torra gewaarschuwd. Op het moment dat blijkt dat hij de wet overtreedt of negeert zal de Spaanse regering vasthoudend en krachtig optreden. Wat Sánchez dan zal doen heeft hij nog niet bekend gemaakt maar dat er Spaanse politie gestuurd zal worden naar Catalonië omdat de Mossos d’Esquadra klaarblijkelijk hun werk niet uitvoeren, is duidelijk.

Druk op Spaanse premier wordt groter wat betreft artikel 155 en Catalonië

Artikel 155 Spaanse grondwet

Wat is artikel 155?

Met artikel 155 wordt verwezen naar het artikel met dat nummer in de Spaanse grondwet. Dit artikel werd in oktober 2017 door de toenmalige regering-Rajoy gebruikt om de controle van Catalonië over te nemen nadat de voormalige regioregering de onafhankelijkheid had uitgeroepen.

Artikel 155 is een de vele artikels die vermeld staat in de “Carta Magna” of “Constitución”, de grondwet waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van Spanje beschreven staat. Hierin staan alle rechten en plichten van o.a. de burgers van een land maar ook de politici en zoals in Spanje de verhoudingen tussen de centrale regering in Madrid en de autonome regeringen in de deelstaten.

Letterlijk staat er in artikel 155:

1. indien een autonome deelstaat niet voldoet aan de verplichtingen die de grondwet of andere wetten opleggen of zo handelt dat de acties een ernstige verstoring teweegbrengen in het algemeen belang van Spanje, kan de regering, nadat ze de regionale premier van de autonome deelstaat daarop hebben aangesproken en deze geen gehoor geeft, met een absolute meerderheid van de stemmen van de Senaat de nodige maatregelen treffen om de handelingen die in strijd zijn met de grondwet op geforceerde wijze een halt toe te roepen om het algemeen belang te beschermen.

In het Spaans: 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Voor de tenuitvoeringlegging van die maatregelen in het bovenstaande kan de regering instructies geven aan alle autoriteiten van de autonome gemeenschappen.

In het Spaans: 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Veiligheid en agenten

Premier Sánchez heeft al aangegeven dat hij vindt dat er op dit moment nog geen reden is om artikel 155 in te zetten maar hij meent wel dat hij eventueel extra Spaanse politie naar Catalonië kan sturen, gebruikmakend van de Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado artikel 38.2 om de veiligheid te waarborgen in een autonome deelstaat.

Voorlopig worden er zo’n 600 agenten van de Policía Nacional en Guardia Civil naar Barcelona gestuurd om de veiligheid te waarborgen van de deelnemers aan de ministerraad die op 21 december plaats gaat vinden in Barcelona. De CDR-beweging en CUP-partij hebben al aangekondigd veel problemen te gaan veroorzaken om alles in het werk te stellen om de ministerraad niet door te laten gaan.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 25 reacties
 1. Wat mij bevreemdt Juan74 is dat de redactie van SpanjeVandaag over deze weerzinwekkende opmerking nog niets van zich heeft laten horen. En hou mij ten goede
  dergelijke uitspraken hebben niets te maken met het vrije woord. Dit soort reacties is gestoeld op onwaarheden en zeer bedenkelijke niveau’s van iemand die het vrije woord niet respecteert.

 2. Catalonië en Vlaanderen,
  Als iemand de geschiedenis van Vlaanderen kent, ik bedoel, m.b.t. hoe het gebied het recht kreeg Nederlands te mogen spreken, ziet een gelijkenis met het Catalonië van vandaag/met de situatie van vandaag. Zonder het (vreedzame) vechten van het Vlaamse volk tegen de verfransing zou iedereen in Vlaanderen tegenwoordig alleen maar nog Frans praten. Wie een beetje de Spaans nieuws volgt weet dat Madrid in feite hetzelfde wil (dwz. het Catalaans vernietigen). Twee voorbeelden A) Een Catalaan moest een boete van 601 Euro betalen omdat hij op het vliegveld in Barcelona en het Catalaans spraak B) Rivera eist dat ambtenaren in de Catalaanse landen niet meer Catalaans moeten beheersen.

 3. Wat is “samenleven” toch simpel met al die Alpha-mannetjes.
  Democratie een spel van kat en hond tussen ego’s die menen méér te zijn als “wij”
  of jij of ik.
  Stammenoorlogen worden weer realiteit in Europa….
  Salut!!

 4. Ondertussen heeft de Spaanse regering besloten om 9000 orde troepen ( het grootste deel van buiten Catalonië) in te zetten om “één” Spaanse ministerraad te houden in Barcelona. Blijkbaar is men in Madrid zo politiek wereldvreemd aan het worden (of zo in paniek mode geslagen) dat men niet door heeft dat men door deze machtsvertoon dus net de boodschap naar de wereld uitstuurt dat men in Catalonië de bevolking zo massaal tegen zich in het harnas heeft gejaagd dat men dus niet meer anders dan met deze totalitaire en een democratie onwaardige methodes zijn hoofd kan laten zien in de hoofdstad van deze regio. De grootte inschattingsfout van velen (onder ander op deze site ) is dat ze zo verblind ware door hun nationalistische “viva” Spanje verhaal dat ze dus verkeerdelijk gedacht hebben dat heel de Catalaanse kwestie zou bekoelen en overwaaien door enkele honderden lastige individus te vervolgen terwijl dat het hier in realiteit om een massaal (enkele miljoenen dus) Catalaanse volksopstand gaat. En neen, het toepassen van de 155 op Catalonië heeft niets en gaat us gewoon niets oplossen. Het enige waar de Spaanse politiek in gaat slagen is hiermee hun totaal politieke onbekwaamheid te bewijzen om via democratische regels een voor het Catalaanse samenleving een aanvaardbare oplossing te vinden en dus de onvrede en frustratie alleen maar nog groter maken bij de Catalanen.

  1. Die ministerraad in Barcelona kan een uitlokking zijn. Het is heel vervelend voor Madrid dat de enigste gewelddaden van hun kant komen. Er zijn momenteel ook geen handelingen in strijd met de wet die moeten gestopt worden. Ze hebben ze al gestopt. Ze moeten ook dringend die politieke gevangenen voor het gerecht brengen. Dit is allang een overtreding van de mensenrechten door de Spaanse Staat. Ze kunnen daarvoor veroordeeld worden.

 5. Het is heel belangrijk dat de centrale regering van Spanje kordaat optreedt tegen de separatisten in Catalonië.

  1. Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
   ik was immers geen communist.
   Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
   ik was immers geen sociaaldemocraat.
   Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
   ik was immers geen syndicalist.
   Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
   ik was immers geen Jood.
   Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
   ik was immers geen katholiek.
   Toen ze mij kwamen halen
   …was er niemand meer die nog kon protesteren.

   Martin Niemöller (Lippstadt, 14 januari 1892 – Wiesbaden, 6 maart 1984)

   1. En wanneer komen ze jou dan halen Jacob?
    Het zou een hoop mensen hier enorm opluchten, dat kan ik je alvast verzekeren.

    1. Juan74 men kan uit het antwoord die u geeft spijtig genoeg alleen maar besluiten dat u dus een meer dan overtuigde aanhanger bent van de verwerpelijk fascistische Nazi-ideologie.

     1. Ik vind dit een schokkende beschuldiging. Ik vind dat u deze moet terugnemen, zo niet vraag ik de redactie dit te verwijderen.

     2. Rob heeft u zich eerst geïnformeerd wie Martin Niemöller was en in welke context deze gedicht geschreven is voor u weer het hoge woord denkt te moeten voeren? De man heeft dus de Nazi-bezetting ondergaan en ter nauwernood overleeft net omdat hij onder anderen deze gedicht publiceerde tegen het Nazi-regime . Als je dus een mede mens het zelfde lot verwenst als de personen die hij in zijn gedicht vernoemd dan ben je dus niet alleen erg wansmakelijk bezig maar vereenzelvig je je zelf automatisch met de door hem aangeklaagde methodes en mensen die ze gebruikte.

     3. Ik hoef me helemaal nergens in te verdiepen. U bedient zich van schokkend taalgebruik. Daar is geen woord Chinees bij.

     4. Rob dat u dus spontaan toegeeft dat u vindt dat u zich niet hoeft te verdiepen in de achtergrond van een gedicht maar u zich dan weer wel het recht toe eigen om te gaan oordelen of een vergelijking met dit gedicht gepast is is dus uiterst problematisch. Of u heeft et verstand om u eerst te informeert waar het omgaat voor u het verbied of u kiest om u niet te informeren maar dan kan u hier dus ook geen oordeel over geven.

     5. Nu reageer je wel blaaskaak op de reactie van Jacob. Maar met een gedegen verklaring over de vervuiling van vliegtuigen heb ik je nog niet gehoord. Heb je de Volkskrant gelezen, neen. Heb je de site van TNO benaderd hieromtrent of andere wetenschappelijke pagina’s bezocht, neen. Want anders had je wel uit je hol tevoorschijn gekomen met iets fatsoenlijks. Het antwoord van Juan74 op het ”versje” van Jacob vond ik verrekte goed op zijn plaats. Maar van Jacob weet je nu wat voor vlees je in de kuip hebt en dat is puur verrot want zo’n reactie is echt beneden alle peil!

     6. Ik heb de berekening gegeven Schnauzer.
      Misschien bevalt de uitkomst je niet?

     7. Bedankt Rob en Schnauzer.
      Dat Jacob niet begrijpt wat ik met mijn bericht bedoel en de confrontatie daarna met jou Rob aangaat, ligt puur aan het feit dat hij alles dient te vertalen en zelf onze mooie taal niet voldoende beheerst om berichten te lezen zoals hun intentie is. Normaal zou ik hem dat niet kwalijk nemen, maar in dit geval dus wel.

      In een ander bericht doelde ik met name op figuren zoals Jacob. Een eenzame man, die denkt dat als wij iets wit noemen, hij het gewoon zwart moet noemen. En is er minimaal nog eentje die altijd het zelfde doet. Puur mensen uitdagen en bloedzuigen, als mensen een grens over gaan, dan moet je als beheerder van een website volgens mij gewoon ingrijpen.
      Dat de redactie zijn bericht laat staan, waarin hij mij een Nazi noemt, vind ik diep en diep triest en gaat tegen alle regels van de website in. Maar dat is mijn mening. Als de redactie het normaal vind dat iemand een ander uitmaakt voor Nazi, is dat zeer bedenkelijk.
      Voor de rest verlaag ik mij niet tot het niveau van deze in en in trieste man! Die enkel en alleen via de Google vertaler hier zijn propaganda komt spuien.
      Ik laat het aan de rest van de lezers over wat men van hem vind, in mijn achting is hij zo ver naar beneden afgegleden dat ik er niet nog 1 punt of komma aan zal besteden.

  2. Deed hertog Alva ook, toen. Maar de Catalen zijn vreedzaam. Hadden jullie (dwz NL) de 80-jarige oorlog verloren zou iedereen en NL nu alleen nog maar Castilians spreken.

 6. Ik zou het Jammer vinden. Onze Quim is nog maar 155 stappen van de onafhankelijk verwijderd. Dan zou hij in het zicht van de haven struikelen. En ach, ook arme Paul Kerk. Ik had hem al bij een makelaar zien lopen in BCN. Wilde natuurlijk ook daar zo’n bescheiden pandje betrekken, vlakbij zijn grote vriend.

  1. Moeten we anders een inzameling houden, Rob?
   Eerst een kleine, voor beetje geld voor een fatsoenlijk kapsel en een net getrimde baard voor Paul. Als dat eenmaal gelukt is, dan een grotere crowdfunding zodat hij zijn 2de huis in BCN kan betalen. Zijn huidige woning kost hem per slot van rekening al een aardige kapitale duit. Oh shit, dat woord mag natuurlijk niet gebruikt in deze hoedanigheid, Paul en zijn volgers en aanhangers gebruiken dat woord niet op deze manier….sorry, mijn fout.

 7. Art. 155: “… kan de regering, nadat ze de regionale premier van de autonome deelstaat daarop hebben aangesproken … ”
  “…Sánchez blijft zeggen dat hij nog het vertrouwen heeft in de Catalaanse regioregering om de situatie door middel van de Catalaanse politie onder controle te houden en de veiligheid van iedereen te waarborgen…”,
  Toch wordt de toepassing van art 155 opgestart (hij heeft Catalonië schriftelijk aangesproken) en worden, zoals te verwachten was, (orde)troepen gestuurd. Met deze, alhoewel volgens hemzelf dus totaal overbodige, toegeving aan de extremisten van PP en Ciudadanos toont hij inderdaad zijn zwakte en volgt hij hen op de weg naar de door VOX gewenste autoritaire staatsstructuur waar voor autonome deelgebieden geen plaats meer is. Blijkbaar verlaat men met zijn allen de weg van het overleg en wordt de mogelijkheid dat dit wel eens zou kunnen leiden tot een Sloveens of zelfs een Joegoslavisch scenario totaal genegeerd. Ondertussen verwijt men Torra wel (terecht) zijn ongelukkige uitspraak…. De pot en de ketel ?? De Splinter en de balk ??

 8. Een deel van dit debat kunnen volgen op TV en via andere kanalen.
  Man man, wat maakt die Pedro ineens toch een slappe indruk.
  Hij had kennelijk verwacht dat hij het land wel ff zou regeren op zijn manier en dat het een makkelijke job zou zijn. De praktijk leert anders, is het niet Pedro? Ja ja, de grote boze wereld van de PP, C´s en anderen is helemaal tegen hem en hij meent het allemaal nog wel zo goed.
  Om met Rob te spreken, die Paul Kerk, moet lekker naar zijn dure huis in de dure wijk gaan en vooral daar blijven, want die leeft echt in een andere wereld, waar je alleen met praten en koffie drinken de wereld kan redden.
  Alsof het allemaal zo simpel is.

  1. Het is wachten tot de bom barst en de eerste slachtoffers hier in Barcelona gaan vallen. Het is niet meer of maar wanneer dit gebeurd. De voor en tegenstanders staan dagelijks onder hoogspanning en zijn het helemaal beu.

   1. Welnee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Onze Quim is een man met een sterk bindend vermogen. Hij zal juist de partijen op een vreedzame wijze herenigen. Wat u doet is wel een beetje stout hoor, om het vuurtje op te porren. Ik neem zonder meer aan dat onze Miel en kornuiten nu ook over de zeik zijn.

    1. Ik stook helemaal niks op. Ik weet niet waar jij woont maar ik zit in Barcelona centrum en zie dagelijks hoe voor en tegenstanders met elkaar omgaan. Dat gaat allang niet meer middels de dialoog.

     1. Effectief Frank en dus niet alleen in Barcelona, er is de laatste dagen doelbewust fysieke zware schadde toegebracht aan gebouwen van verschillende Catalaanse culturele en politieke vereniging in andere streken van Catalonië. Hier in de Priorat en Ebre regio zij er dus ook massaal monumenten vernietigd die herinnerde aan de slag om de Ebro (Spaanse burger oorlog). Ik vrees dus spijtig genoeg dat men er zich ondertussen in het Catalaanse kamp bij heeft neergelegd (bewust is) dat er eerst eigen Catalaanse bloed (hopelijk niets erger) zal moeten vloeien voor er dat (voornamelijk internationaal) men zich gaat realiseren dat de situatie onomkeerbaar is en zo niet verder kan. Om volledig, te zijn zelf dan zullen de Catalanen het pad van het vreedzame verzet te behouden (wat dus hun echte sterkte is).

Geef een reactie

De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Het e-mailadres moet je vanwege spam invullen maar daar doen wij verder niets mee (als je geen naam invult wordt er Anoniem geplaatst). Reacties worden niet automatisch goedgekeurd in sommige gevallen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken