Search
menu
Search

Onderzoek naar de (ontbrekende) pensioenplanning van de Spanjaarden

Onderzoek naar de (ontbrekende) pensioenplanning van de Spanjaarden
Beeld: via canva.com

Onderzoek naar de (ontbrekende) pensioenplanning van de Spanjaarden

Spanjaarden staan bekend om hun levenslustige en relaxte levensstijl, maar als het gaat om hun financiële planning voor de toekomst, lijken ze minder optimistisch te zijn. Uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden blijkt namelijk dat meer dan de helft van de Spanjaarden (55%) geen idee heeft hoeveel geld ze moeten sparen voor hun pensioen. Dit gebrek aan kennis en planning kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven tijdens de oude dag.

Ondanks het gebrek aan kennis over hun pensioenplanning, hebben Spanjaarden een positieve en optimistische perceptie van de levensverwachting. Volgens het onderzoek is 85% van de Spanjaarden ervan overtuigd dat ze minstens 80 jaar oud zullen worden, terwijl het Europese gemiddelde op 74% ligt. Deze positieve houding ten opzichte van de levensverwachting kan worden verklaard door de mediterrane levensstijl en het gezonde dieet van Spanjaarden.

Algemeen genomen geeft het rapport aan dat mensen over het algemeen tevreden zijn met hun leven. Ze geven hun huidige leven een cijfer van 6,1, waarbij 10 de maximale score is voor geluk. Deze score is echter met twee tienden gedaald vergeleken met 2021 (6,2). Nederland (6,8), België (6,6) en Roemenië (6,5) zijn de gelukkigste landen, terwijl Turkije (5,4), Hongarije en Japan (beide 5,5) aan de andere kant van het spectrum staan. Ons land bevindt zich een tiende boven het gemiddelde.

De stijgende levensverwachting heeft echter ook een keerzijde. Door de vergrijzing zal het aantal ouderen in de Spaanse samenleving toenemen, wat kan leiden tot een grotere druk op de sociale zekerheid en pensioenstelsels. Dit is een uitdaging waar niet alleen Spanje, maar ook andere Europese landen mee te maken hebben.

Om deze uitdaging aan te gaan, is het van cruciaal belang dat individuen zich bewust zijn van hun financiële situatie en zich voorbereiden op hun toekomstige behoeften. Helaas blijkt uit het onderzoek van Nationale-Nederlanden dat Spanjaarden nog veel te leren hebben als het gaat om pensioenplanning.

Het onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de Spanjaarden (55%) geen idee heeft hoeveel geld ze moeten sparen voor hun pensioen. Dit gebrek aan kennis en planning kan leiden tot financiële problemen tijdens de oude dag. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat dit gebrek aan kennis nog groter is bij degenen die al met pensioen zijn (52%). Dit is zorgwekkend, aangezien deze groep al afhankelijk is van hun pensioeninkomen en weinig mogelijkheden hebben om extra inkomsten te genereren.

Daarnaast geeft één op de vier gepensioneerden aan dat ze overwegen om weer aan het werk te gaan vanwege financiële redenen. Dit laat zien dat er een duidelijke behoefte is aan meer kennis en planning op het gebied van pensioenen onder de Spaanse bevolking.

Plan een pensioen en geniet van de oude dag

Het onderzoek van Nationale-Nederlanden benadrukt het belang van het plannen van uw pensioen en het nemen van de juiste stappen om financieel voorbereid te zijn op uw oude dag. Dit is niet alleen belangrijk voor uw eigen gemoedsrust, maar ook voor de samenleving als geheel.

Een goede pensioenplanning kan ervoor zorgen dat u tijdens uw oude dag kunt genieten van een comfortabel leven zonder financiële zorgen. Het is daarom essentieel om op tijd te beginnen met sparen en te investeren in uw toekomst. Door regelmatig geld opzij te zetten en te investeren in bijvoorbeeld een pensioenfonds of levensverzekering, kunt u een aanvullend inkomen genereren naast uw AOW en/of pensioen.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met inflatie en eventuele gezondheidskosten die kunnen oplopen naarmate u ouder wordt. Door hier rekening mee te houden in uw pensioenplanning, voorkomt u dat u later voor verrassingen komt te staan.

Naast het financiële aspect, is het ook belangrijk om te genieten van uw oude dag. U heeft hard gewerkt en verdient het om te ontspannen en te genieten van de dingen die u altijd al hebt willen doen. Door op tijd te beginnen met pensioenplanning en uw financiën op orde te hebben, kunt u zich volledig richten op het genieten van uw oude dag.

Naast individuele verantwoordelijkheid, is het ook belangrijk dat de overheid en werkgevers een rol spelen in het stimuleren van pensioenplanning. Zo kan de overheid bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes opzetten om mensen bewust te maken van het belang van pensioenplanning en kunnen werkgevers hun werknemers faciliteren in het opbouwen van een aanvullend pensioen.

Ga naar de inhoud