Catalonië, het nieuwe Holland van de Middellandse Zee

Oeps ... foto ontbreekt!

Catalonië, het nieuwe Holland van de Middellandse Zee

Dit artikel is 6 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

BARCELONA – Op 14 februari 1712 overleed in Barcelona de Catalaanse advocaat, publicist, historicus en econoom Narcis Feliu de la Penya i Farell, de man die van Catalonië het nieuwe Holland van de Middellandse Zee wilde maken. Feliu de la Penya was de intellectuele ziel van de Catalaanse bourgeoisie aan het einde van de 17e eeuw en het begin van de 1700 en wilde het bedrijf van het Heilige Kruis, geïnspireerd door de Hollandse Verenigde Oostindische Compagnie, oprichten, iets wat nooit is gebeurd.

Feliu de la Penya, geboren in Barcelona in 1646 ten tijde van de revolutie en oorlog tegen de Segadores (1640-1652) en die tijdens zijn jeugd en volwassenheid het proces van herstel en naoorlogse Catalaanse handelsuitbreiding had meegemaakt, werd de belangrijkste theoreticus en grootste promotor van het politieke en economische idee dat tot doel had om Catalonië om te zetten in het Holland van de Middellandse Zee, zo is te lezen in het artikel van de Catalaanse krant El Nacional.

Het economische plan van Feliu de la Penya was gebaseerd op vier punten: de verplaatsing van het productieve model van de unie naar nieuwe pre-kapitalistische vormen vergelijkbaar met diegene die in Holland en Engeland triomfeerden; de opening van nieuwe markten in de Spaanse en Engelse koloniën op het Amerikaanse continent die een aanvulling vormden op de al bestaande koloniën van Nederland en Engeland; de verbouwing van de haven van Barcelona tot een verkeersvrije en belastingvrije ruimte zoals Amsterdam of Londen in die jaren; de oprichting van een handelsmaatschappij om de internationale handel in Catalonië te bevorderen waaraan werd deelgenomen door de Generalitat en het handelscorpus van Catalonië.

Zijn vastberaden inzet voor de modernisering van het Catalaanse productiemodel confronteerde hem met het staatsapparaat van de eerste Spaanse Bourbon. In het jaar 1704 werd hij opgesloten door de onderkoning Velasco, beschuldigd van het in diskrediet brengen van het economisch beleid van de nieuwe Bourbon-lijn Parijs-Madrid, die de Catalaanse economie ondergeschikt maakte aan de belangen van het hof van Versailles.

Nadat de Catalaanse instellingen het politieke en militaire apparaat van Bourbon in Catalonië (1706) hadden verdreven werd Feliu de la Penya vrijgelaten uit de gevangenis waarna hij zijn grote project lanceerde: het bedrijf van het Heilige Kruis (Compañía de la Santa Cruz), geïnspireerd door de Hollandse Verenigde Oostindische Compagnie, dat niet geconsolideerd zou worden vanwege de oorlog en de nederlaag van 1714.

Ga naar de inhoud