Veel voorkomende afkortingen in het Spaans

Oeps ... foto ontbreekt!

Veel voorkomende afkortingen in het Spaans

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Je ziet ze overal in het dagelijkse leven in Spanje waarbij zelfs soms Spanjaarden niet weten wat bepaalde afkortingen betekenen. Afkortingen zijn makkelijk en snel om te gebruiken, zeker als je op een smartphone iets moet intypen maar ook in het normale leven op straat. Daarom een klein overzicht van veel voorkomende afkortingen in het Spaans en hun betekenis.

In sommige gevallen worden de letters van een afkorting dubbel geschreven zoals in FFCC (FerroCarriles), EEUU (Estados Unidos), SSMM (Sus Majestades), RRPP (Relaciones Públicas), CCOO (Comisiones Obreras). Dat is omdat de woorden meervoud (plural) zijn en aan de andere kant is het wel logisch want FFCC enkel zou FC zijn wat ook Futbol Club kan betekenen (denk aan FC Barcelona) en EEUU wat EU zou zijn (European Union).

Afkortingen

adj.adjunto(s)bijlage(n)
Apdo.Apartadopostbus
art.artículoartikel
Av.Avenidalaan
Bco.BancoBank
C/CalleStraat
C.C.Código CivilBurgelijk Wetboek
c/c.cuenta corrienterekening-courant
C.P.Código PenalWetboek van Strafrecht
Cra.CarreteraWeg
cta.cuentarekening
c/ucada uno per stuk
D. Don Mijnheer
DA.Doña Mevrouw
Depto.DepartamentoAfdeling
doc.docenadozijn
DGTDirección General de Tráfico Directoraat-generaal Verkeer
dupl.duplicadoduplicaat
ed.edicióneditie/uitgave
EE.UUEstado UnidosVerenigde Staten
ej.ejemplarexemplaar
etc.et ceteraenzovoorts
FFCCFerrocarilles Spoorwegen
fra.facturafactuur
grgramogram
HnosHermanosGebroeders
hs.horasuren
IGNInstituto Geográfico Nacional Nationaal Geografisch Instituut
INEInstituto Nacional de Estadística Nationaal Instituut voor de Statistiek
I.V.A.Impuesto sobre el Valor AñadidoBTW
id.idemidem
kgkilogramokilogram
kmkilómetrokilometer
Ltda (Compañia) Limitada BV
mmetrometer
N/Nuestro/aOnze
No.NúmeroNummer
pag.páginabladzijde
par.párrafoparagraaf
P.D. of P.S.postdataPS
ptaspesetaspesetas
pzas.piezasstuks
rte.remitienteafzender
S.A.Sociedad AnónimaNV
S.L.Sociedad LimitadaBV
Sr.Señorde heer
Sra.Señoramevrouw
Sres.Señoresde heren (firma)
Srs.Señoresde heer en mevrouw
Srta.Señoritamejuffrouw
Ga naar de inhoud