De pensioenleeftijd in Nederland, België en Spanje op weg naar 70 jaar of ouder?

De pensioenleeftijd in Nederland, België en Spanje op weg naar 70 jaar of ouder?
Beeld: AI-beeld / redactie

De pensioenleeftijd in Nederland, België en Spanje op weg naar 70 jaar of ouder?

De pensioenleeftijd is een onderwerp dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen in Nederland, België en ook in Spanje. Met de vergrijzing en de toenemende levensverwachting, wordt er steeds meer gesproken over het verhogen van de pensioenleeftijd. Dit heeft geleid tot discussies en protesten, met name onder oudere werknemers die vrezen dat ze niet meer kunnen genieten van hun welverdiende pensioen. Maar wat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de toekomst in Nederland, België en Spanje?

Volgens een nieuw rapport van de OESO zal de pensioenleeftijd in Nederland, samen met Denemarken (74 jaar), Estland (71), Italië (71) en Zweden (70), op termijn stijgen naar 70 jaar of ouder. Dit is gebaseerd op de huidige toegenomen levensverwachting. Momenteel ligt de AOW-leeftijd in Nederland op 66 jaar en tien maanden en in 2024 zal deze stijgen naar 67 jaar. Maar hoe zit het met de verdere toekomst? En hoe zit het met België en Spanje?

Volgens hetzelfde rapport waarin gesteld wordt dat de pensioenleeftijd in Nederland van 66 naar 70 jaar stijgt, zijn ook de gegevens over België en Spanje te lezen. Vanwege de toegenomen levensverwachting stijgt de pensioenleeftijd in België van de huidige 65 naar 67 jaar. In Spanje stijgt de levensverwachting ook, maar het OESO-rapport laat zien dat pensioenleeftijd op 65 jaar blijft.

Volgens de onderzoekers van de OESO wijzen de prognoses op een verdere groei van de levensverwachting in de toekomst, ondanks de vertraagde toename in het afgelopen decennium. Dit betekent dat we steeds langer leven en dus ook langer moeten werken om ons pensioen te financieren. Deze ontwikkeling heeft niet alleen invloed op de pensioenleeftijd, maar ook op andere aspecten van onze samenleving zoals de arbeidsmarkt en de zorgsector.

Spanje naar 70 jaar?

Weliswaar laat het rapport zien dat de pensioenleeftijd in Spanje gelijk blijft op 65 jaar, ook in dit land wordt gesproken over een toekomstige pensioenleeftijd van 70 of zelfs 74 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd is gerelateerd aan de levensverwachting die steeds hoger wordt in Spanje. De actuele pensioenleeftijd is 65 jaar, maar deze is sinds 2013 elk jaar aan het stijgen om in het jaar 2027 te eindigen op 67 jaar. Maar de vraag is of dat een realistische pensioenleeftijd is en of het wellicht beter is om met 70 of 74 jaar met pensioen te gaan.

Mocht deze pensioenleeftijd echter omhoog gaan dan zal dat pas na 2027 gebeuren wanneer de pensioenleeftijd eindigt op 67 jaar. Zoals afgesproken binnen de EU wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 naar 67 jaar. Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2024 ten minste 66 jaar en 6 maanden oud zijn. Heb je echter 38 jaar of meer gewerkt dan kun je in 2024 met 65 jaar met pensioen. 

Ga naar de inhoud