Search
menu
Search

Veranderingen in 2024 belastingaangifte voor werknemers en zelfstandigen in Spanje

Veranderingen in 2024 belastingaangifte voor werknemers en zelfstandigen in Spanje
Beeld: Agencia Tributaria / web

Veranderingen in 2024 belastingaangifte voor werknemers en zelfstandigen in Spanje

Er zijn een aantal belangrijke veranderingen in de belastingaangifte in Spanje voor het jaar 2023-2024 die gevolgen zullen hebben voor alle belastingplichtigen die een bepaald inkomen overschrijden. Laten we eens kijken naar de veranderingen dit jaar. Let op, dit artikel is hoofdzakelijk belangrijk voor de Nederlanders en Belgen die fiscaal resident zijn in Spanje en dus in dat land hun jaarlijkse belastingaangifte moeten doen.

De Spaanse Belastingdienst begint in 2024 eerder met de belastingcampagne, namelijk op 3 april. Vorig jaar begon de campagne op 11 april. Internetgebruikers kunnen vanaf 3 april al belastingaangifte doen. De campagne loopt dit jaar door tot 1 juli 2024, wat een dag langer is dan gebruikelijk. 30 juni valt dit jaar namelijk op een zondag.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen is een van de belangrijkste fiscale veranderingen voor dit jaar dat ze verplicht zijn om belastingaangifte te doen, ongeacht hun inkomsten en de tijd dat ze als zelfstandige geregistreerd stonden. De overheid heeft ook de verplichting ingesteld dat de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting digitaal moet worden ingediend, op voorwaarde dat de Belastingdienst persoonlijke ondersteuning biedt aan belastingplichtigen die hulp nodig hebben bij het digitaal invullen.

Deze verduidelijking van de Belastingdienst volgt op een uitspraak van de Hoge Raad, die een wettelijke tekortkoming constateerde voor het instellen van digitale middelen als enige manier om belastingaangifte te doen. Bijna 92% van de belastingplichtigen diende vorig jaar digitaal belastingaangifte in, via de website van de Belastingdienst of de mobiele app. Slechts 1,07 miljoen mensen deden aangifte via de telefoon.

Er zijn wel nieuwe aftrekposten voor zelfstandigen. Zo kunnen ondernemingen en werknemers straks gebruikmaken van fiscale aftrek voor pensioenregelingen. Ook wordt de maximale aftrek van pensioenpremies verhoogd van 1.500 naar 8.500 euro. Dit zijn gunstige ontwikkelingen voor zelfstandigen.

Huizenbezitters

Er zijn ook belangrijke veranderingen voor huizenbezitters in de belastingaangifte voor 2023-2024. Zo worden subsidies verlengd voor duurzame energiemaatregelen in woningen en appartementencomplexen. Wie investeert in verduurzaming kan 20%, 40% of 60% van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting.

Huurverlaging

Ook worden verhuurders gestimuleerd om de huur te verlagen. Wie vanaf 1 januari 2024 nieuwe huurcontracten afsluit in gespannen woningmarktgebieden en de huur verlaagt, krijgt 90% aftrek op de inkomstenbelasting over de netto-opbrengst. Dit moet huurders in de vrije sector meer lucht geven.

Ouderenaftrek

Verder kunnen vrouwen met kinderen onder de 3 jaar die recht hebben op kindgebonden budget, hun belastingaanslag verlagen met 1.200 euro per jaar per kind. Dit geldt wel alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze ouderenaftrek is een mooie tegemoetkoming voor gezinnen met jonge kinderen.

Hypotheekrenteaftrek

Een omstreden maatregel is de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. In 2023 wordt het maximale aftrektarief verlaagd naar 36,93%. Dit raakt huizenbezitters die hun hypotheek nog moeten aflossen. Anderzijds beperkt het de overheidsuitgaven en de huizenprijzen. Een genuanceerd debat is nodig over de hypotheekrenteaftrek.

Campagne 2022

Volgens de laatste cijfers van begin 2023 heeft de Belastingdienst voor belastingjaar 2022 in totaal 23.005.000 belastingaangiftes ontvangen. Dit is een stijging van 3,9% vergeleken met het voorgaande jaar. Ongeveer 65,5% van de aangiftes resulteerde in een teruggave en 6.435.000 aangiftes in een nabetaling. De overgrote meerderheid, bijna 92% van de belastingplichtigen, deed digitaal aangifte via de website of app.

Over het algemeen verloopt de jaarlijkse belastingcampagne steeds efficiënter en gestroomlijnder. Met ruim 20 miljoen digitale aangiftes is duidelijk dat de meeste mensen de weg weten te vinden. Slechts kleine verbeteringen zijn nog nodig voor een stabiel proces.

Ga naar de inhoud