Search
menu
Search

In 2022 zijn meer dan 800 personen tijdens het werken overleden in Spanje

In 2022 zijn meer dan 800 personen tijdens het werken overleden in Spanje
Beeld: Canva

In 2022 zijn meer dan 800 personen tijdens het werken overleden in Spanje

Dit artikel is 10 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het afgelopen jaar was een tragisch jaar wat betreft dodelijke arbeidsongevallen in Spanje. Er vonden in 2022 in totaal 631.724 arbeidsongevallen plaats, een stijging van 10% vergeleken met 2021. Daarbij overleden in totaal meer dan 800 personen, een stijging van 17%.

In 2022 zijn in Spanje 826 personen om het leven gekomen tijden het werk of tijdens de reis naar de werkplek. Dat is 17% meer dan de 705 overlijdens in 2021. Van het totaal aantal overleden personen stieren 679 werknemers tijdens het uitvoeren van werk terwijl 147 personen overleden op weg naar hun werkplek of tijdens het reizen, terug naar huis, ook wel ‘in itinere’ genoemd.

Onder de 826 overlijdens bevonden zich 747 loontrekkenden terwijl 79 personen zelfstandige ondernemers waren. Het dienstensector was het dodelijkst als het gaat om sterfgevallen tijdens werkuren, met 320 geregistreerde overlijdens. Daarna volgen de bouwsector (150), de industrie (114) en de landbouwsector (95 overlijdens). Ondanks dat de landbouwsector het minst dodelijk is, heeft deze wel een jaarlijkse stijging van 82% in het aantal overlijdens.

In 2022 waren de meeste sterfgevallen gerelateerd aan hartaanvallen, beroertes en andere oorzaken die in de statistieken van het Ministerio de Trabajo y Economía Social als ‘strikt natuurlijk’ worden geregistreerd. In totaal waren er 285 overlijdens. 103 mensen stierven door verplettering of beknelling, en 99 anderen in verkeersongevallen. De rest van de overlijdens waren te wijten aan botsingen of stoten met objecten, vallen, verdrinkingen en andere oorzaken. Wat betreft dodelijke ongevallen tijdens het werk zijn verkeersongevallen de belangrijkste oorzaak, met 128 overlijdens.

Ben jij al aangemeld voor de GRATIS dagelijkse nieuwsbrief?