Gemeente Benidorm mag de ATM-pinautomaten niet weghalen van een rechter

Gemeente Benidorm mag de ATM-pinautomaten niet weghalen van een rechter
Beeld: Euronet ATMs Europe /facebook

Gemeente Benidorm mag de ATM-pinautomaten niet weghalen van een rechter

De stad Benidorm is onlangs verwikkeld geraakt in een juridische strijd over de ongecontroleerde groei van ongelicenseerde ATM-pinautomaten. Dat heeft geleid tot een botsing tussen de lokale overheid en particuliere bedrijven met een gevecht dat voor de rechter werd uitgevochten en als verliezer de stad Benidorm heeft.

In februari 2023 gaf de gemeenteraad van Benidorm een bevel uit waarin werd geëist dat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het bedienen van deze ongelicenseerde geldautomaten, deze moesten sluiten en een boete van € 2000 per automaat moesten betalen. Het doel was om de ongecontroleerde groei van deze automaten, die verschenen in bedrijven en zelfs op straat zonder toestemming van de stad of betaling van de vereiste gemeentelijke heffingen, in te perken.

De beslissing van de stad Benidorm om de ongereguleerde geldautomaten aan te pakken, werd niet overal met gejuich ontvangen. Enkele bedrijven die getroffen werden door de maatregel, stapten naar de rechtbank om zich te verzetten tegen de beslissing.

In één zaak heeft een rechter nu de kant van de ondernemers gekozen. De rechter oordeelde dat de stad Benidorm de beslissing om de geldautomaten te sluiten en boetes op te leggen, niet goed had onderbouwd. De rechtbank wees op de onduidelijkheid in de regelgeving en stelde dat de stad onvoldoende had uitgelegd waarom de betrokken bedrijven in overtreding zouden zijn.

De rechtbank vernietigde de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en veroordeelde de stad tot betaling van de proceskosten. Hoewel de gemeente heeft aangekondigd dat ze in beroep zal gaan tegen de uitspraak, is dit een gevoelige nederlaag voor de stad.

Deze zaak illustreert de complexiteit van de juridische aspecten rondom ongereguleerde geldautomaten. In de afgelopen jaren hebben verschillende grote steden met veel toerisme geworsteld met de opmars van deze machines, die zonder vergunning en zonder betaling van gemeentelijke belastingen werden geplaatst.

De rechtspraak is niet overal hetzelfde in Spanje. Sommige rechters steunen gemeenten, anderen ondernemers. Steden hebben moeite met onduidelijke regels en wisselende uitspraken. De uitkomst van zaken is vaak onvoorspelbaar voor zowel overheden als bedrijven.

ATM
Pas op als je bij de ATM-pinautomaten geld pint in Spanje
In Spanje verdwijnen steeds meer de traditionele pinautomaten (van de banken) en daarvoor in de plaats verschijnen de ATM-pinautomaten, maar PAS OP!
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud