De helft van de Spanjaarden denkt geen pensioen te ontvangen

De helft van de Spanjaarden denkt geen pensioen te ontvangen
Beeld: 123rf

De helft van de Spanjaarden denkt geen pensioen te ontvangen

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – 52% van de Spanjaarden gelooft dat ze geen pensioen zal ontvangen als ze met pensioen gaat. Dat percentage stijgt tot 62% in het geval van de groep tussen 25 en 34 jaar oud. Dat blijkt uit de gegevens van het onderzoek ‘Hábitos de ahorro de los españoles’ opgesteld door Rastreator, de online verzekeringsmakelaar en prijsvergelijker.

Het pensioen is standaard een van de zorgpunten van de meeste Spanjaarden, met name als men dichter bij de pensioenleeftijd komt. Op dit moment zijn er in Spanje 9,77 miljoen gepensioneerden die gemiddeld een ouderdomspensioen ontvangen van 1.011,84 euro terwijl het gemiddelde (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) pensioenbedrag oploopt naar 1.162,97 euro.

Ondanks dat een van de vijf Spanjaarden denkt dat ze als ze de pensioenleeftijd heeft bereikt geen pensioen zal ontvangen, heeft slechts 26% een regeling getroffen wat betreft een aanvullend pensioen. Ondanks dat elk jaar de bezorgdheid over de toekomstige pensioensituatie in Spanje toeneemt is het hebben van een aanvullend pensioen nog niet diep geworteld in Spanje.

Dat wil niet zeggen dat men er niet over nadenkt maar 31% zegt dat ze geen aanvullingsregeling hebben omdat ze dat simpelweg met hun huidige salaris niet kunnen betalen of zij zich dat kunnen veroorloven. 

23% van de Spanjaarden die nu zegt geen regeling voor een aanvullend pensioen te hebben getroffen geeft aan er wel over na te denken om dat in de toekomst te doen. 20% van de Spanjaarden zegt echter dat dit soort privé aanvullingen niet nodig is.

Ga naar de inhoud