Guardia Civil politie Spanje bestaat 180 jaar

Guardia Civil politie Spanje bestaat 180 jaar
Beeld: @guardiacivil / X

Guardia Civil politie Spanje bestaat 180 jaar

Spanje heeft verschillende politiemachten zoals de autonome/regionale politie-eenheden in Catalonië, Baskenland en Navarra, de nationale politie en de lokale politie. Een van de grootste en waarschijnlijk ook de belangrijkste politie-eenheden is de Guardia Civil die in het groen gekleed gaat.

De Guardia Civil werd op 13 mei 1844 opgericht en bestaat sinds 13 mei 2024 dus 180 jaar. De Guardia Civil, ook wel Benemérita genoemd, is een Spaanse politie-eenheid met militaire en civiele functies, net als de Nederlandse Koninklijke Marechaussee en de vroegere Belgische Rijkswacht.

In de Spaanse grondwet uit 1978 is vastgelegd dat de primaire missie van de eenheid het beschermen van het vaderland is. Hierbij werd het motto “Todo por la patria” (“Alles voor het vaderland”) aan de eenheid gegeven.

De Guardia Civil maakt deel uit van twee ministeries; het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerio del Interior) en het ministerie van Defensie (Ministerio de Defensa). Er werken meer dan 76.000 mensen bij de Guardia Civil die uit meerdere afdelingen bestaat.

Om te vermijden dat de leden van de Guardia Civil de burgers bevoordelen hebben ze weinig contact met het ‘volk’. Ze worden aangesteld in een andere streek dan waar ze oorspronkelijk wonen en kennen dus niemand in de omgeving van de standplaats. Ze wonen in kazernes. Als een lid van de Guardia Civil trouwt met iemand uit de omgeving, dan wordt hij overgeplaatst naar een andere streek.

Geschiedenis

Na de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Fransen, die in 1814 beëindigd was, ontstonden vooral op het Spaanse platteland allerlei problemen met criminaliteit. Dit deed bij de toenmalige koning van Spanje Ferdinand VII het besef groeien dat er een autoriteit moest komen om de criminaliteit te beteugelen.

De toen in het leven geroepen gewapende eenheden brachten echter niet het gewenste resultaat en op 28 maart 1844 werd besloten tot de oprichting van de Cuerpo de Guardias Civiles. Het decreet van 13 mei van dat jaar vormde de aanleiding voor de officiële oprichting van de Guardia Civil.

Guardia Civil Vs. Policía Nacional

Veel buitenlanders denken nog altijd dat de Guardia Civil een soort paramilitaire organisatie is met buitengewone bevoegdheden om de bevolking te terroriseren. Een beeld dat misschien correct was tot de jaren 70 van de vorige eeuw maar dat beeld is op dit moment niet meer correct.

De Guardia Civil (met groene kleuren) en de Policia Nacional (met blauwe kleuren) zijn beide ‘conventionele’ politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket, het verschil is alleen demografisch. De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners, de Policia Nacional opereert vooral in stedelijk gebied met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Ben je dus het slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied dan moet men naar de Guardia Civil, zij beschermen de bevolking en stellen bij een misdrijf een onderzoek in. Daaruit volgt dat men een slachtoffer is in een stedelijk gebied dat men zich moet wenden tot de Policia Nacional.

De bevoegdheden van beide korpsen, de macht en de middelen van beide zijn praktisch gelijk. Onder normale omstandigheden leeft 40 procent van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil maar dit loopt op tot 65 procent in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking in vakantie is aan de kust.

Er is ook nog een afdeling van de Guardia Civil die zich bezighoudt met verkeersovertredingen op zowel gewone als op snelwegen, de Guardia Civil Tráfico.

Ga naar de inhoud